Analiz etme

Büyük ölçekli akıllı ölçüm programlarının yönetilmesi toplanan verilerin gerçek zamanlı olarak doğrulanması, tahmini, analizi, bakiye raporları ve faturalandırma amacıyla dışa aktarılmasını gerektirir.

Gelecek ihtiyaçlarınızı karşılayacak doğruluk, esneklik ve ölçeklenebilirliği sağlayan bir sisteme ihtiyaç duyarsınız. Çözümlerimiz, toplanan değerler için özel doğrulama kurallarıyla veri doğrulamayı yönetmenize yardımcı olur. Değerlerin eksik olması, belirlenen sınırları aşması veya bu sınırların altında kalması, ölçüm cihazı tarafından doğrulanmaması, negatif değerler olması veya çalışan ölçüm cihazlarının işaretleri olması halinde otomatik olarak alarm alırsınız.

Ardından eksik değerleri tahmin etmek için tahmin kuralları kuralları oluşturmak amacıyla sistemimizi kullanabilirsiniz. Tek değerleri düzeltme, tek değerleri aradeğerleme, tahmin yerleştirme, profil tahmini ve lineer interpolasyon için kurallar mevcuttur.

Coğrafi bilgi sisteminizden (GIS) içe aktarılan topoloji bilgilerini kullanarak hesaplamalarınızı dengeleyebilirsiniz.