Day Ahead Operations

Günlük spot ve rezerv piyasalarına katılarak karınızı arttırın.

Gün öncesi piyasalarına katılın

Gün öncesi piyasada teklif vermek ve uzlaşma sağlamak, gün içindeki en önemli faaliyetinizdir. Gün öncesi piyasası en çok çaba gerektiren ve en çok gelir üreten piyasadır.

Günlük spot ve rezerv piyasasında planlama ve teklif verme, üretimi bir sonraki güne hazırlar. Tüm bu piyasalar birbiriyle bağlantılıdır: Rezerv piyasalarında teklif vermek, spot sözleşmenizi nasıl gerçekleştirmeyi planladığınıza ve yine spot teklifine bağlıdır. Spot teklifi mevcut üretim kapasitesine, beklenen fiyatlara ve kendi üretim maliyetlerinize bağlıdır. Bu bilgiler, piyasa kapanış zamanına kadar sürekli değişebilir.

Çözümümüz, veri toplama, öngörme ve planlamadan, teklif verme, sözleşmeyi gerçekleştirme ve uzlaşmaya kadar tüm süreci destekler. Sorunsuz bir süreçte, güvenle, etkin ve optimize bir biçimde çalışmanızı sağlar. 

Başlıca özellikler