Tasarım

Tasarım ve dokümantasyon süreçlerini birleştiren disiplinler arası modelleme ortamında çalışarak tam kontrolü elinize alın.

Entegre çözümlerle projenizi kolaylaştırın

Projelendirilen 3 boyutlu modellerin tüm aşamalarda daha yoğun kullanımı, yazılıma büyük talep getirir. Çözümlerimiz, planlamadan uygulamaya kadar proje boyunca tüm modellerin etkin biçimde kullanılmasını sağlar.

Projelendirme ve planlamaya yönelik etkin ve güçlü çözümlerimiz, büyük ve küçük teknik altyapı için eşit seviyede etkindir. Esneklik bizim için önemli ve kullanıcılarımızın karmaşık günlük hayatını destekliyoruz.

Yol, su ve atık su, kavşaklar ve döner kavşaklar için otomatik fonksiyonlarla, gelecekteki durumun tam bir görsel modelini oluşturabilirsiniz.

Temel çukurlarının 3 boyutlu projelendirilmesi akla gelmeyen olasılıklar sağlar. Konut geliştirme veya tünel açma planlarını projelendirirken, süreç boyunca tüm kütle, sürüş ve haritalama verilerine özet biçimde sahip olun.

Başlıca özellikler