Rüzgar gücü

Avrupa’daki enerji endüstrisi, daha çok yenilenebilir enerji kullanma amacıyla bağlantılı olarak bir değişimden geçmekte. Bu durum, farklı enerji kaynaklarının bir araya toplanmasında rüzgar enerjisinin rolünün gittikçe artmasıyla birlikte yenilenebilir kaynaklar anlamına gelmekte. Rüzgar gücü, elinizdeki hidrolik güç kaynaklarına iyi bir ilave olabilir. Rüzgar durumu elverişli olduğunda, rüzgar türbinlerinizi çalıştırıp hidrolik güçten tasarrufta bulunabilirsiniz, ya da bunun tam tersini gerçekleştirerek, hidrolik güç kullanıp rüzgar gücünden tasarruf edebilirsiniz.

Rüzgar gücü, hidrolik güçle aynı şekilde üretilemez. Öyleyse rüzgar gücünü azami düzeye çıkarmak için iyi tahmin araçları kullanmak, özellikle diğer enerji kaynaklarıyla birlikte, çok daha önemli hale geliyor. Rüzgar hızı ve yönüyle alakalı hava durumu verilerinin ve tarihsel tüketim verilerinin analizine dayalı olarak, enerji tüketimini öngörmeniz için size yardımcı oluyoruz. Rüzgar gücü çözümlerimizde şu alanlarda destek sunmaktayız: