DeltaXE Avrupa’nın kompleks Güç ve Gaz Lojistiklerini Yürütüyor

İş enerji ve gazın sınır ötesi ticareti ve lojistiklerine geldiğinde, bugünün piyasalarında ihtiyacınız olan hız ve esneklik başka hiç bir çözümde yok.

İş etkinizi geliştirin

 

Enerji ve Gaz ticareti için hepsi bir arada çözüm

Powel DeltaXE enerji ve gaz piyasaları için bir hepsi bir arada ticaret ve lojistik çözümüdür. Modüler ve konfigüre edilebilir olmasından dolayı, bu piyasa iletişim çözümü dış ticaret sistemleri ile tamamen entegre edilebilirdir.

Bu grafik piyasa iletişimindeki modülleri gösterir. Büyütmek için tıklatınız.

 The following graph illustrates the modules applied in market communication

Standart DeltaXE çözümünün esnekliği

Sınır ötesi ticaret ve lojistiklerinde deneyim ve uzmanlığımız bütün Avrupa enerji piyasalarında ve birçok gaz piyasalarında çalışabilen bir program çözümü haline dönüştürülmüştür, hem de herhangi bir konfigürasyona  ihtiyacınız olmadan. DeltaXE farklı piyasa işlemleri ve iletişim kuralları ile nominasyonlar ve programların hazırlabilme olasılığını sağlar, sonra da bu bilgileri doğrudan iletim sistemi işletmecisine yollar. İletişim yanıtları otomatik olarak işlenir ve sezgisel bir kullanıcı arayüzünde önünüze sunulur.

 

 The following table shows the electricity markets with their respective border capacities as well as the gas markets with their entry and exit points, all supported by DeltaXE

Güçlü iletişim ve arayüz araçları bir “Service Bus” ve bir BPM(Business Process Management) işlem motoru içerir. Tüm gelen ve çıkan formatlar entegre edilmiş Oracle Service Bus sayesinde başka formatlara çevrilebilir ve dönüştürme kuralları kolayca ayarlanabilir ve “Service Bus” da  depolanabilir. DeltaXE kendi içinde iç data objelerinin temsilinde kullanılan formatın aynısını kullanır. Bu XML formatının herhangi bir başka XML formatına veya direkt olarak EDIFACT formatına çevrimini sağlar.

DeltaXE bir çok ticaret firmasının ihtiyacı olan fonksiyonelliği sağlar ve kolayca bir çok büyük ETRM(Energy Trading and Risk Management) sistemi ile kolayca arayüz edilebilir. Her tip datayı (XML, EDIFACT, CSV, XLS vb.) ve iletişim kanalını (API, WebServices, Queuing, E-mail, FTP, sFTP, File/Folder, AS2 vb.) destekler. Arayüzler dilendiği gibi ayarlanabilir. ETRM’ye bir teklif veya değişiklik girildiğinde detaylar kullanıcıya gerek kalmadan  otomatik olarak DeltaXE’ye gönderilir. Alternatif olarak, DeltaXE bir sorgudan veya API ile bilgi okuyabilir. DeltaXE’ye bilgi girerken, sistem otomatik onaylama sağlar. Onaylama ayarlanabilir iş kurallarını baz alır. Bilgi sürekli olarak yorumlanır ve zenginleştirilir. Örnek olarak, besleyici ETRM sistemi genellikle denge  veya denge gruplarını bilmez ( kapasite türleri, kapasite kimliği, gaz günleri vb.).  Bu durumda, bilgi çevrimi ve bir fonksiyonel çevrim (haritalama) DeltaXE Service Bus da  olur. Bütün giren ve çıkan mesajlar DeltaXE Communication genel görünümüne girilir.

Nominasyon ve Zamanlama için Otomatik Senkronizasyon

Yüksek performansı sayesinde, çok sayıda bilgi bir engel değildir.Ticaret sistemleri Alman piyasası gibi standart piyasalarda zamanlama pozisyonları oluşturabilir, ama Birleşik Krallık ve Doğu Avrupa piyasaları özel sınırötesi kurallarından dolayı bu kapsamın dışındadır. Ticaret sistemi genelde zamanlanmış pozisyonların doğru hazırlanması için gerekli ana datayı ( denge grupları ve alt denge gruplarının yönetimi gibi) ellerinde bulundurmaz.Takas anlaşmalarındaki ana sorun izlenebilirliktir. Özellikle gün içi piyasasında, hızlı davranmanız gerektiğinde, bizim sezgisel arayüzümüzle kusurlu bir anlaşmayı görebilirsiniz. Sezgisel arayüz bütün cevapları otomatik olarak onaylayacak ve herhangi bir uyumsuzluğu derhal rapor edecektir. Kusurlu posizyon tespit edilmiştir, böylece sizler konfigüre edilebilen  pozisyonların genel bakışına bakabilir ve kusurlu olan anlaşmayı düzeltebilirsiniz. Bir DeltaXE kontratının tipik özelliklerini görün.

Kontratlarınız baz alınarak, posizyon genel bakışlarınızı filtre ve hesaplama modüllerinden ayarlayabilirsiniz. Bunlar örnek olarak günlük işlerde bölge dengesinin  kontrolünü yönetmek için kullanılır. Aşağıya doğru inmek daha düşük seviyeleri ve son olarak kontratları gösterir.

Nominasyonların yaratımı ve yollanması cevapların onaylamaların gelmese ve gönderilen nominasyonların nominasyon statüsünün gösterilmesi dahil olmak üzere tamamen otomatikleştirilebilir. Bunun yanında tekli posizyonlar ve posizyonların seviyelerindeki olası değişmeler de hesaplanır. Eğer istenirse, şeffaflık mesajları(EEX platformuna) da tamamen otomatikleştirilebilir. Bu ticaretçinin tamamen en önemli işlere konsantre olmasını ve yalnızca tutarsızlık durumunda manual olarak gerekli tedbiri almasını sağlar.

CONTRL ve APERAK’a ek olarak, DeltaXE, NOMINT, NOMRES, REQRES, PRODOC, PROCON, ALOCAT, IMBNOT vb. gibi gaz çevrelerini ve TPS, ACK, ANO, ICNF, CNF, PPS, APS, RPS vb. enerji çevrelerini destekler. Konfigürasyonlar vasıtasıyla  başka mesajlar eklenebilir.

Zamanlama kokpiti(Link) bütün kontrat özelliklerini, zamanlamalarını ve onaylanmış cevap mesajları hakkında bilgileri görünür kılan bir panodur. Hiyerarşik sistemde aşağı inmek zamanlama posizyonlarını gösterir ve eğer varsa olan değişikliklerin bir saatin hangi çeyreğinde olduğunu gösterir. Daha fazla kontrol için tamamlayıcı alarm kuralları belirlenebilir. Mesela, eğer TSO bir ACK’yi 5 dakika içinde onaylamazsa bir sistem tarafından oluşturulmuş mail gönderilebilir.

TSO lardan, açık arttırma ofislerinden, elektrik santral operatörlerinden ve diğer partnerlerden gelen bütün cevaplar otomatik olarak eklenir, onaylanır, atanır ve gönderilmiş nominasyonlar ve farklılıklar renkli bir biçimde gösterilir. Gelen bilgiler için onaylama kuralları da tanımlamak mümkündür.

 

Mülkiyet ( ownership ) masraflarınızı azaltın

Powel DeltaXE düşük mülkiyet masrafları ile en gelişmiş işlevselliği sağlar.

Bütün Oracle bileşenleri ve Jreport(Sunucu ve Dizayn lisansları dahil) DeltaXE’nin içindedir.Bu, DeltaXE lisans anlaşmasının bu bileşenleri kapsadığını anlatır.Oracle çalıştırılması için fazladan ücret gerekmeyecektir.