Hidroelektrik santraller için akış tahmini

Akış tahmini, kaynaklarınızı kontrol altında tutmanız için bir olmazsa olmazdır. Kaynaklarınızı optimum bir şekilde yöneterek enerji üretiminizi planlayabilir ve varlıklarınızdan elde edilecek gelirlerinizi maksimuma çıkartabilirsiniz. Akış tahmini bir kaç noktaya dayanır – Hava durumu tahminleri, kar durumu, toprak durumu ve yeryüzeyi şekilleri. Powel akış modellemesi ve tahminleri bütün bunları gelecekteki kaynaklarınızın uygunluğunu kavramanızı kolaylaştırmak için hesaba katar.

Powel Akış modeli geleneksel HBV yağış modelini baz alır. Modelimiz bir havza alanındaki suyun akıp gitmesini simüle eder. Meteorolojik gözlemler, hava durumu tahminleri ve tarihi ölçülmüş akış değerleri kullanılır. Bu tür bilgiler meteorolojik istasyonlardan elde edilebilir.

Powel akış modeli ile kısa ve uzun dönem deşarjlarını tahmin edebilirsiniz. Uzun dönem tahminleri her bir rezervin su değerlerinin hesaplanmasının baz alınmasından dolayı genellikle haftada bir yapılır. Modelimiz sonraki 1-10 günün meteorolojik tahmin verilerini gerektirir ve bunun yanında en fazla 52 haftalık bir tarihi bilgi gerektirir.

Farklı giriş senaryoları oluşturmak için eski birkaç yıllık bilgilerin kullanılmasını öneriyoruz.Modelimiz   bir dizi sonuç senaryosuyla birlikte beklenen deşarjları da içerir.Kış aylarında kar rezervlerinin durumu deşarj yayılımını kısıtlar. Günlük kar rezervlerinin  bulundurulması bütün modeller için önemlidir.

Kısa dönem tahminler kısa dönem üretim zinciri hakkında bilgi sağlamak için günde 3 kez gerçekleştirilir.Bu akış modelleri ilk durum hakkında en iyi tahminlerin verilebilmesi için tarihi anlık bilgiler ile güncellenir.Daha sonrasında meteorolojik tahminler modele eklenir.Yeni akış tahmini baz alınarak, su seviyeleri ayarlanır ve siz yeni üretim planları yapabilirsiniz.

Akış Modeli

Powel’ın akış modeli bir havza alanındaki suyun akıp gitmesini sayısal sıcaklık ve yağış tahminleri baz alınarak 10-14 gün öncesinden simüle eder. Model 1970’lerin başında geliştirilen ve 30 yıldır test edilip geliştirilen HBV modelini baz alır.HBV modeli hala hidroelektrik üretiminde akış tahmini konusunda en hızlı ve en uygun model olarak varlığını sürdürmektedir.

Powel’ın akış modeli ana hidrolojikk işlemleri kapsar, ve şunları hesapar:

Model basit bir bilgi yapısı ve mütevazi bilgi gereklilikleri içerir.Havzadaki hidrolojik olayları doğrusal depolar kullanarak ölçer.Kar, buzul, göl ve toprak nemi havzanın değişik yükseklik bölgeleri içinde dağıtılır.

Diğer Powel Akıllı Üretim Araçları

Powel akış modelinin diğer Powel Akıllı Üretim araçları ile birlikte kullanılmasını öneriyoruz. Örnek olarak, bu modeli optimizasyon aracımızla birlikte kullanabilir ve enerji üretiminizi optime edebilirsiniz. Ayrıca, değişik akış senaryolarının sonuçlarını güç sistemi içindeki bir simülasyon modelini operasyonal bir plana simüle ve analiz edebilirsiniz.

Uzun dönem  akış tahmileri uzun dönem üretiminde planlama ve piyasa analizi için bir girdidir. Diğer içerikler ilkbahar taşkınlarının analizi, iklim gelişimi ve  santrallerin ve kaskadların kar edilebilirliğidir.

Akış tahminleri ve bilgisi hidroelektrik üretim sürecindeki en önemli girdidir.Gelecekte nelerin olabileceğini bilmek sisteminizi kontrol altında tutmanızdaki anahtarınızdır. Bunun yanında kaynaklarınızın ve varlıklarınızın üretim ve gelirlerinde tüm potensiyelinden yararlanmanızı da sağlar.