24/7 support

Har du ansvar för system där stopp eller avbrott i arbetet för med sig stora konsekvenser för verksamheten?

Utökad support är till för dig som är beroende av Powels systemstöd för att lösa affärskritiska uppgifter under kvällar och helger.

Om du behöver hjälp utanför normal kontorstid, kan vi skräddarsy tjänsten för dina behov när det gäller öppettider och ökad servicenivå.

När du behöver oss som mest finns vi här för dig.

Kontakta oss på support@powel.se eller +46 036-344910 för att få mer information om hur vi kan hjälpa dig med "Utökad support- 24/7"