Planera

Optimera dina nätresurser med dynamiska scheman och planera dina dagliga uppgifter med hjälp av information från händelser och larm.

Du behöver bästa möjliga automatiska insamlingstakt. Dessutom behöver du få en översikt över data som inte samlats in, och möjlighet att ta reda på varför det saknas data. Med den kunskapen kan du planera arbetsordningen för att på bästa sätt samla in all data från ditt nät.

Insamlingen optimeras med hjälp av flexibla verktyg för att sätta upp scheman som gör det möjligt att förkonfigurera parametrar som frekvens, återförsök och larmövervakning. Scheman kan anpassas för enskilda kommunikationspunkter eller grupper av mätare och kommunikationspunkter.

Du kan se insamlingsstatistik i webbgränssnittet. Använd larm, händelser och rapporter för kommunikations- och jobbstatistik.

Viktiga funktioner