Integrera

Exportera data till system för fakturering och redovisning med våra lösningar för kommunikation med externa system.

Du behöver installera och uppdatera utrustning automatiskt med fördefinierade profiler. Användning av profiler säkerställer identiska installationer och minskar behovet av manuell konfigurering genom förifylld information för parametrar och serier som inte är unika för varje objekt. Våra integreringsverktyg gör det möjligt för dig att ändra profil utan att riskera att förlora insamlade data som mätvärden eller händelser.

Våra lösningar är kompatibla med i stort sett alla program för mätdatahantering, fakturerings- eller redovisningssystem för bearbetning och lagring. Genom att använda funktioner för nätverkshantering och analys av insamlade data kan du fatta bättre beslut och få ett smartare nät.

Viktiga funktioner