Samla in

Samla in mätdata från i stort sett vilken elmätare, terminal eller koncentrator som helst till din tillämpning för smarta mätare, AMM/AMR.

Samla in energi-, gas-, vatten- och fjärrvärme-/fjärrkyldata från smarta mätare och andra smarta nätsensorer med våra öppna datainsamlingssystem. Powels avancerade system är byggda enligt industristandard, och erbjuder flexibel skalbarhet så att du kan välja vilken mätare, undermätare eller kommunikationstyp som helst i en enda tillämpning för AMM/AMR.

Viktiga funktioner