Analysera

Hantering av storskaliga smarta mätsystem kräver validering i realtid av insamlade data, estimering, analys, balansrapporter och export av data för fakturering.

Du behöver ett system som ger noggrannhet, flexibilitet och skalbarhet som uppfyller dina framtida behov. Våra lösningar hjälper dig hantera datavalideringen genom anpassade valideringsregler för insamlade värden. Du får automatiska varningar om det saknas värden, om värdena överstiger eller understiger de angivna gränserna, inte verifieras av mätaren, om värdena är negativa eller om det finns indikationer på rusande mätare.

Du kan därefter använda vårt system för att ställa in estimeringsregler för att uppskatta saknade värden. Det finns regler för att korrigera enskilda värden, interpolera enskilda värden, substitutionsestimering, profilestimering och linjär interpolation.

Använd balansberäkningar baserade på importerad topologiinformation från ditt GIS-system.

Viktiga funktioner

Flexibla regler anpassade till dina behov av databehandling och som säkerställer datakvalitet, inkluderar: