Mätning

Du hanterar många olika smarta mätare, kommunikationsprotokoll och sammanhängande system för el, vatten, gas och fjärrvärme. Om du väljer vår öppna standard och skalbara programlösningar får du också det bästa skyddet mot framtida förändringar.

Metering acquired by Canadian technology firm

Powel signed an agreement to sell its Metering business unit to the Canadian technology firm Volaris Group, to be executed on December 31st, 2018. 

Samla in

Samla in mätdata från i stort sett vilken elmätare, terminal eller koncentrator som helst till din tillämpning för smarta mätare, AMM/AMR.

Planera

Optimera dina nätresurser med dynamiska scheman och planera dina dagliga uppgifter med hjälp av information från händelser och larm.

Hantera

Hantera dina kommunikationsenheter och routingvägar för optimal näthantering. Använd mätarhanteringsfunktioner, t.ex. brytare, lastkontroll och tariffhantering.

Analysera

Hantering av storskaliga smarta mätsystem kräver validering i realtid av insamlade data, estimering, analys, balansrapporter och export av data för fakturering.

Integrera

Exportera data till system för fakturering och redovisning med våra lösningar för kommunikation med externa system.

Mätning

Powel Energy Management AB & Powel AB

Östra Storg. 67, SE-553 21 Jönköping
Postadress: Box 2250 SE-550 02 Jönköping

E-post: info@powel.se

Telefon: +46 36 34 49 00