Planera, designa och bygg

Planera, designa och bygg din egen infrastruktur med smart beslutsstöd. Hantera underliggande processer och kommunicera med inblandade aktörer inom integrerade GIS-lösningar.

Utveckla din infrastruktur

För att lyfta upp din infrastrukturs kapacitet och prestanda i nivå med framtida krav behöver du smart beslutsstöd i kombination med flexibla och processinriktade arbetsflöden.

Oavsett om du planerar att expandera eller förbättra din befintliga infrastruktur gör vi det möjligt för dig att utforma och bedöma dina projekt med kostnads- och riskbaserat beslutsstöd, innan du delar dem på webben med entreprenörer och installatörer.

Kartinriktade och användarvänliga applikationer ger alla berörda aktörer i byggprocessen säker och exakt projektinformation, från planeringsstadiet till verkställande av arbete, kvalitetskontroll och slutliga relationshandlingar.

Viktiga funktioner