Underhåll och ersättning

Registrera underhållsbehov på webben från fältet, gör underhållsplaner och arbetspaket, analysera risk, beräkna kostnader och hantera dina arbetsorder.

Lär känna dina svaga punkter

Om du ska hålla dig stark och alert måste du känna till dina svaga punkter. En investering i underhålls- och ersättningsstrategier är en investering i framtida inkomst, stabilitet och kundtillfredsställelse.

Kritiska infrastrukturer är komplexa och ofta utsatta för höga stressnivåer, utmanande miljöer och extrema värderförhållanden. Ändå kan vi förutse dessa faktorer och bearbeta dem för att utlösa kostnads- och riskbaserade underhållsplaner.

Våra handelsexperter införlivar din affärsstrategi och bästa praxis i en automatiserad underhållslösning, med hjälp av befintliga data över infrastrukturtillgångarna. Baserat på den informationen rekommenderar systemet när och var åtgärder ska sättas in. Samtidigt kan fältoperatörerna mata in uppdaterade tillgångsdata direkt i systemet från surfplattor, för att utlösa såväl framtida som omedelbara åtgärder. 

Oavsett underhållsbehov och strategier kan vi hjälpa dig att införliva och automatisera dem, och säkerställa att alla aktörer i din organisation fattar smarta och konsekventa beslut.

Viktiga funktioner