Distributionshantering

Övervaka och driv en komplett kritisk infrastruktur för att säkerställa en säker drift, snabba reaktionstider och effektiva offentliga kommunikationer.

Anslut till din infrastruktur

Dina kunder är beroende av dina leveranser. De har låg tolerans när det gäller fel, och ännu lägre tolerans när det gäller dålig informationshantering när avbrott inträffar. 

För att du ska kunna hålla koll på din distribution och även hantera oväntade händelser behöver du kunna kommunicera med ditt komponentnätverk – hela vägen ned till den mest avlägsna slutanvändaren. 

Vår distributionshanteringslösning möjliggör för dig att ansluta till och interagera med din infrastruktur utifrån dina befintliga NIS-data (Network Information System). Övervaka driften av din infrastruktur genom att kringgå dess svagheter, utnyttja dess styrkor och kommunicera med dess användare. 

För att hjälpa dig att visualisera, förstå och hantera även de mest komplexa strukturer bygger vi våra applikationer med kundernas arbetsprocesser i bakhuvudet, inbäddade i enkla, grafiska diagram- och kartbaserade användargränssnitt.

Viktiga funktioner