Infrastruktur

Det är många som är beroende av dig för att uppfylla sina grundläggande behov av el, vatten, fjärrvärme eller telekommunikation – dygnet runt. Vårt åtagande är att se till att du har den kapacitet du behöver för att kunna hantera varje steg i infrastrukturvärdekedjan. Våra specialkunskaper samt användarvänliga och robusta tillämpningar håller din infrastruktur igång och redo för framtida utmaningar.

Dokumentation

Dokumentera och granska din infrastruktur, håll den uppdaterad och gör dina verktyg för utveckling, distributionshantering och underhåll mer effektiva och tillförlitliga.

Planera, designa och bygg

Planera, designa och bygg din egen infrastruktur med smart beslutsstöd. Hantera underliggande processer och kommunicera med inblandade aktörer inom integrerade GIS-lösningar.

Distributionshantering

Övervaka och driv en komplett kritisk infrastruktur för att säkerställa en säker drift, snabba reaktionstider och effektiva offentliga kommunikationer.

Underhåll och ersättning

Registrera underhållsbehov på webben från fältet, gör underhållsplaner och arbetspaket, analysera risk, beräkna kostnader och hantera dina arbetsorder.

Infrastruktur

Powel AB

Östra Storg. 67, SE-553 21 Jönköping
Postadress: Box 2250 SE-550 02 Jönköping

E-post: info@powel.se

Telefon: +46 36 34 49 00