Week Ahead Operations

Säkerställ ytterligare inkomst genom att investera på terminsmarknaderna.

Investera på WA-marknaden

Varje vecka står du inför samma utmaning: hur ska du få ut så mycket som möjligt av dina energiresurser? Det är svårt när man jämför veckomarknaden med dygnsmarknaden.

Du vill lämna bud på kringtjänstmarknaden. Men hur ska du fördela dina resurser mellan veckomarknaderna och marknaderna med en kortare horisont? Hur är prisförväntningarna jämfört med spotmarknaden? Tänk om spotmarknaden överraskar? Alla de här variablerna kräver att du har en bra översikt över alla dina resurser och marknadens förväntningar. Du behöver ett verktyg för att jämföra alla alternativ. Med vår lösning kan du hantera alla variabler i sömlösa arbetsprocesser. Du får en översikt över dina aktuella åtaganden och systemdata. Scenarioanalyser och optimeringar körs som hjälper dig att fatta korrekta och trygga beslut.

Viktiga funktioner