Long and Mid Term Planning

Maximera värdet av dina resurser med prognoser och planering.

Planera dina resurser över säsonger och år

Planera distributionen av dina begränsade energiresurser över säsonger och år, och påverka företagets ekonomiska tillväxt och intäkter direkt.

Du har själv fått uppleva hur föränderliga kraftsystem kan vara. Både marknadspriserna och tillgången på resurser påverkas av väderförhållanden och andra marknadsaktörers uppförande. Situationen förändras mellan säsongerna, och varje år är nytt. Du behöver ett sofistikerat verktyg som hjälper dig att hantera dina resurser trots att situationen ständigt förändras.

Det är viktigt att du har enkel tillgång till data och planeringsresultat. Du behöver kunna återanvända data i efterföljande steg. I vår lösning sker allt i sömlösa processer som är konfigurerade och anpassade efter ditt arbetssätt.

Viktiga funktioner