Intraday Operations

Behåll kontrollen och övervaka dina åtaganden och resurser för snabb och säker hantering.

Övervaka dina resurser

Under den dagliga verksamheten kan plötsliga händelser i ditt fysiska system och på marknaden kräva ändringar i din produktion. Du måste också meddela marknaderna och myndigheterna om dessa ändringar.

Du bedriver din verksamhet i en ständigt föränderlig energimarknad. Nya marknader introduceras, vilket gör övervakningsjobbet ännu mer komplicerat. Det är viktigt att du får en översikt över ditt produktionssystem så att du kan dra fördel av nya marknadsmöjligheter.

Som operatör behöver du ett system som ger en översikt och vägleder dig säkert genom hektiska arbetssituationer. Vår lösning ger dig denna översikt och ett ökat förtroende när det gäller att hantera både förväntade och oväntade händelser.

Viktiga funktioner