Day Ahead Operations

Öka din vinst genom att delta på de dagliga spot- och reservmarknaderna.

Investera på DA-marknaden

Att lägga bud och leverera på dygnsmarknaden är din viktigaste aktivitet under dagen. Dygnsmarknaden kräver störst ansträngning och genererar mest inkomst.

Du planerar och lägger bud på de dagliga spot- och reservmarknaderna, vilket förbereder produktionen för nästa dag. Alla dessa marknader är sammankopplade. De bud du lägger på reservmarknaderna beror på hur du planerar att uppfylla ditt spotkontrakt, vilket i sin tur beror på spotbudet. Spotbudet beror på tillgänglig produktionskapacitet, förväntade priser och dina egna produktionskostnader. Den här informationen kan förändras ända tills marknaden stängs.

Vår lösning stödjer den totala processen från datainsamling, prognos och planering till bud, uppfyllande av kontrakt och avräkning. Det gör det möjligt för dig att arbeta inom en sömlös process på ett pålitligt, effektivt och optimerat sätt.

Viktiga funktioner