Övervaka

Se till att du har korrekta och verklighetsbaserade 3D-modeller för infrastruktur för att uppnå ett framgångsrikt och lönsamt resultat.

Spara tid med rätt dokumentation

Alla observationer innehåller avvikelser och efterfrågan på kvalitetsdokumentation ökar. Våra lösningar hjälper dig att snabbt och intuitivt lokalisera, avlägsna och dokumentera avvikelser i små och stora datamängder.

Det är viktigt för säkerheten. Du måste känna dig säker på att leveransrapporterna håller hög kvalitet samt är korrekta och transparenta.

I och med det växande antalet leverantörer och aktörer är det höga krav på dataflödet för att säkra effektiviteten. Inom ett och samma användargränssnitt kan du utföra alla uppgifter och känna dig trygg i att kunna skicka resultatet vidare till en tredje part.

Spara tid ute på fältet! Vi hjälper dig att upptäcka och åtgärda fel i de mätdata som sammanställts och att uppnå bästa möjliga resultat med utgångspunkt i de underliggande mätningarna.

Viktiga funktioner