Planera

Fatta väl underbyggda beslut som bygger på gällande regelkrav och standarder, tidigt i processen, med våra användarvänliga 3D-lösningar.

Visualisera dina alternativ

 

Dagens avsaknad av detaljplaner kräver att du har full kontroll över egenskaper, linjer och ytor. Vi för in dig på rätt spår med automatisk rensning och färdiga mallar, ända fram till leverans.

Områdesplanering i 3D kräver flexibilitet, överblick och koppling till relevanta standarder.

Använd våra lösningar för att analysera terrängen och fatta de bästa besluten för området genom att visualisera dina alternativ. Titta på lägesbilden i genomskärning och lägg in 3D-modeller av planerade byggnader för att visualisera framtida åtgärder.

Viktiga funktioner