Designa

Få full kontroll genom att arbeta i en modelleringsmiljö som integrerar design- och dokumentationsprocesser.

Gör projektet enklare med integrerade lösningar

Den ökade användningen av 3D-projekterade modeller i alla faser ställer stora krav på programvaran. Våra lösningar möjliggör en effektiv användning av alla modeller under projektet, från planering till genomförande.

Våra effektiva och kraftfulla lösningar för projektering och planering fungerar lika bra för stora som små tekniska infrastrukturer. Flexibilitet är viktigt för oss, och vi fungerar som ett stöd i våra användares komplexa vardag.

Med automatiska funktioner för väg, vatten och avlopp samt korsningar och rondeller skapar du en visuell och precis modell av den framtida situationen.

3D-projektering av schaktgropar ger oanade möjligheter. Det gör att du kan projektera tomter för nya bostadsområden eller utgrävning av tunnlar samtidigt som du har full överblick över mass-, körnings- och mätdata.

Viktiga funktioner