Entreprenad

Som entreprenör måste du hantera infrastrukturprojektets hela livscykel. Byggföretag, entreprenörer, arkitekter, konsulter och lokala myndigheter förlitar sig på att Powels lösningar klarar detta – genom att styra tekniska data, dokumentation och komplex projektadministration på ett effektivt sätt. Med våra 3D-modelleringslösningar kan du se terrängen som den verkligen är, vilket gör att du kan visualisera projekten från början till slut. 

Övervaka

Se till att du har korrekta och verklighetsbaserade 3D-modeller för infrastruktur för att uppnå ett framgångsrikt och lönsamt resultat.

Planera

Fatta väl underbyggda beslut som bygger på gällande regelkrav och standarder, tidigt i processen, med våra användarvänliga 3D-lösningar.

Designa

Få full kontroll genom att arbeta i en modelleringsmiljö som integrerar design- och dokumentationsprocesser.

Bygg

Upplev en mer effektiv process med full överblick över dina projekt – data, flexibla massberäkningar, administrativa uppgifter och dokumentation på ett och samma ställe.

Entreprenad

Powel Energy Management AB & Powel AB

Östra Storg. 67
SE-553 21 Jönköping

E-post: info@powel.se

Telefon: +46 36 34 49 00