Unik expertis och molntjänst öppnar dörren till nya marknader för Powel

Djup processförståelse och användande av Microsoft Dynamics 365 med mycket korta leveranstider ger Powel konkurrensförsprång i en ny marknad.

Powel tillkännager idag leveransen av en molnbaserad lösning till Wärtsilä Oil & Gas Systems AS i Norge. Leveransen markerar Powels inträde i denna delen av energisektorn. Lösningen, Powel PunchMaster, implementerades på rekordtid. Den kommer att hjälpa Wärtsilä att genomföra kvalitetskontroller och att effektivt hantera avvikelser i gasbaserade kylsystem i en internationell marknad.

Genom att bygga på vår kompetens inom digitalisering och automatisering, konfigurationer av inspektioner och administration av arbetsprocesser i en rad marknader fortsätter Powel att förbättra fältlösningar för våra kunder genom innovation. Wärtsilä är en global marknadsledare inom kompletta livscykellösningar för kraftförsörjning till marina marknader samt energimarknaderna och har stort fokus på teknisk utveckling och totaleffektivitet.

- Powel PunchMaster passar våra behov mycket bra och med alla faktorer tagna i beaktande var detta den bästa lösningen för oss. När vi tar lösningen i bruk i full skala ser vi att den kommer ge en mer effektiv arbetsdag med färre uppgifter, samtidigt som kvaliteten på inspektionerna håller fortsatt hög kvalitet. Samarbetet med Powel har fungerat väldigt bra och vi ser fram emot att ta lösningen i bruk fullt ut, säger Aslak Casén, Global Manager Fabrication, Installation and Commissioning, Wärtsilä Oil & Gas Systems AS.

Powel PunchMaster är en molnbaserad lösning som både kan användas inne på kontoret och ute i fält. Lösningen är baserad på en standardiserad metod där en avvikelse betecknas som en «punch» och följs upp i en «punch follow-up»-struktur. Den stödjer både den administrativa processen med att etablera projekt och inspektionsstrukturer, definition av checklistor och projektbemanning i förhållande till kompetens samt själva processen med att genomföra och dokumentera inspektioner i fält.

Lösningen stödjer alla nödvändiga steg i en kvalitetsinspektion, inklusive hantering av fel och avvikelser. Den mobila appen erbjuder stegvisa kvalitetsinspektioner i fält och har en offlinefunktionalitet som gör att man kan utföra inspektioner utan internetuppkoppling. Detta är mycket användbart i områden med kostsam eller saknad trådlös tillgång till internet. Statistik och information till ledningen har varit ett fokusområde under leveransen och lättförståelig statistik som visas i dashboard är en integrerad den av lösningen.

- Leveransen till Wärtsilä bevisar att kompetensen och erfarenheten Powel har enkelt kan överföras till andra affärsområden, samtidigt som erfarenheten och lösningarna vi skapar ger synergier in mot våra kärnområden. Genom tätt partnerskap med stora teknikföretag som Microsoft fortsätter vi att driva den digitala omställningen med nyskapande i en rad olika sektorer, säger Ståle Nilsen, Business Manager för Powel Service Solutions.

Lösningen utnyttjar den molnbaserade Microsoft Dynamics 365-plattformen med modulen FieldService. Dynamics 365 använder en ny generation verktyg och metoder som bidrar till snabb utveckling. En stor del av funktionaliteten i lösningen utnyttjar existerande funktionalitet i plattformen. Omfattande konfiguration kombinerat med skräddarsydda plug-ins skapar den kompletta lösningen.

Hela projektet blev färdigställt i loppet av en och en halv månad, inkluderat tester och utbildning. Leveransen blev godkänd av Wärtsilä i slutet av april.

 

För mer information, kontakta:
Adam Östergren, Business Manager, Elsmart Service Solution
E-post: adam.ostergren@powel.se
Telefon: + 46 36 49 14

 

Om Powel
Powel AS, med huvudkontor i Trondheim levererar företagskritiska programvarulösningar och relaterade tjänster för energibolag, entreprenörer och offentlig sektor. Företaget är marknadsledande inom programvarulösningar för nätdrift och nätunderhåll, energiproduktion och smarta mätare. Powel har kontor i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Turkiet, Schweiz och Chile. Det är ett privatägt företag grundat 1996 och har idag 470 anställda. 

Om Wärtsilä
Wärtsilä är en global marknadsledare inom avancerad teknologi och kompletta livscykellösningar för marina marknader och energimarknaderna. Genom sitt fokus på hållbar innovation och totaleffektivitet maximerar Wärtsilä de miljömässiga och ekonomiska resultaten för sina kunders fartyg och kraftverk. Företaget har verksamhet på över 200 platser i mer än 70 länder över hela världen. Wärtsilä är noterat på Nasdaq Helsinki. För mer information, se www.wartsila.com