Powel Smart Energy uppnår ISO-status

Powel är nu officiellt ISO-certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001: 2015. Certifieringen gäller för vårt affärsområde Smart Energy, som erbjuder lösningar och tjänster för elproducenter och handlare, samt företagstjänster och vårt kvalitetssystem. Huvudrevisionen utfördes av certifieringsföretaget DNV GL.

Certifieringen är ett resultatet av systematiskt och målinriktat arbete med kvalitetsprocesser och förbättringar. Det här är ett bevis på att Powel arbetar på ett sätt som garanterar kvalitet och effektiva processer i alla led.

"ISO-certifiering är ett bevis på vårt engagemang för att leverera produkter och tjänster av högsta kvalitet till våra kunder. Vi strävar alltid efter att skapa värde för kunden och att öka kundnöjdheten. Vi utvärderar hela tiden vårt arbetssätt, vår policy och överensstämmelsepraxis och förbättringsområden, säger Arnstein Kjesbu, EVP, Powel.

Powels kunder vill se att vi ständigt förbättrar kvaliteten och de vill veta hur vi skyddar deras affärsinformation. För många europeiska kunder är det ett krav på ISO-certifiering i anbudsprocesser. Certifieringen är därför ett viktigt steg i Powels strategi för en starkare internationell tillväxt.

ISO-certifikat är giltigt i tre år och Powels första steg i en pågende process där målsättning är att få alla  affärsområden i Powel certifierade.

Arnstein og Hanne med ISO sertifikat

Arnstein Kjesbu, EVP och Hanne Bårdsen, Business Manager Quality & Improvement med ISO-certifikatetFör mer information, kontakta
Arnstein Kjesbu, EVP, Powel
Telefon: (+47) 970 47 699