Ny milstolpe för Powel och Validér i deras samarbete kring leverans av centralsystemet

Powel fullföljer leverans av centralsystemet till Validér och avslutar därmed ett 30 månader långt projektet. Alla leveranser av centralsystemet är nu slutförda och godkända och går därmed in i provdrift.

Det var i maj 2014 som Powel och Validér tecknade ett strategiskt avtal som skulle skapa den största plattformen för hantering av smarta mätare. Enligt avtalet har nu Powel implementerat en IT-plattform som gör det möjligt för Validér att bli den största leverantören av tjänster för smarta mätare (AMS). Lösningen omfattades vid starten av 400.000 mätpunkter men under tidens gång har nya företag tillkommit och lösningen är idag anpassad för att hantera upp till 750.000 mätpunkter, således cirka 25% av alla AMS mätare i Norge.

Powel har levererat lösningar för att kunna hantera och drifta mätpunkter enligt de norska kraven för mät- och styrsystem. Tjänsteleverantören Validér är nu redo att leverera tjänster som effektiviserar och säkerställer processer relaterade till smarta elmätare och tillämpar då Powels lösningar för insamling, bearbetning och analys av mätdata.

Processen från kontraktsskrivning i maj 2014 och fram till det slutliga godkännandet har varit omfattande för alla parter.
Det har genomförts flera omgångar av acceptanstester tillsammans med mycket omfattande tester av alla individuella komponenter i lösningen. Validér har haft ett starkt fokus på att alla krav ska kontrolleras och verifieras, samt att lösningen har både god funktionalitet och skalbarhet. Under de senaste månaderna har projektet främst arbetat med att säkerställa bästa möjliga kvalitet och förbättrat funktionaliteten.

- Det här projektet har tagit mycket kompetens i anspråk från Powel, Validér och från underleverantörer. Omkring 20 personer i Powel har arbetat med det här projektet och vi har använt vår kompetens inom fyra länder till fullo. Genom en expansion under de senaste åren har vi skaffat oss utvecklingsexpertis från bland annat Esri och Oracle som har möjliggjort detta mycket krävande projekt, säger Kjell Sivertsen, VP Projektledning i Powel.

Centralsystemet levereras med moduler för insamling och hantering av mätvärden, ett avvikelsesystem som analyserar händelser i nätet och skapar tillhörande avvikelseuppdrag, samt en grafisk kartläggningslösning som ger en heltäckande bild av driften av AMS-systemet med fokus på tillstånd, händelser, relationer som är aktuella i nuläget och uppgifter relaterade till händelser i AMS-systemet.

Centralsystem har en godkänd Elhub-certifiering i kombination med både Elwin och Customer.
Systemleverantörerna Enoro och CGI Norge har därmed kört sina KIS-system via centralasystemet för de marknadsprocesser som stöds av detta.

Tillsammans med flera systemleverantörer deltar nu Validér med centralsystemet i Elhubs "System Vendor Trial" där den första versionen av Elhub-lösningen testas. Höstens pilot omfattar 1.000 kunder som centralsystemet ska samla in värden ifrån. Ordinarie utrullning där flera tusen mätare ska bytas ut startar efter piloten.

-
Att projektet och vi som kund upplevs som krävande tar vi som ett bevis på att vi har gjort rätt val längs vägen. Jag är säker på att det här kommer att gynna både Powel och deras produkter. Tät uppföljning och en god dialog har varit viktigt för komma dit vi är i dag, säger Henning Stenseth, operativ chef för Validér.

- Jag ser fram emot att se centralsystemet i produktion under den kommande piloten. Dessutom ser jag fram emot att få presentera lösningen för samtliga energibolag i SORIA, säger programchefen i  Soria och VD för Validér, Thomas Thiis.

Powels centralsystem är uppbyggt kring de befintliga lösningarna ELIN och MOBI. Powel kommer att bidra med expertis och stöd under de kommande faserna av projektet.

För mer information kontakta:

Kjell Sivertsen, VP Project Management, Powel
Telefonnummer: +47 481 64 682
Thomas Thiis, CEO, Validér
Telefonnummer: +47 926 91 010

Om Powel
Powel AS med huvudkontor i Trondheim levererar affärskritiska mjukvarulösningar och relaterade tjänster till energiföretag , nätföretag, entreprenörer och offentlig sektor. Företaget är marknadsledande inom mjukvarulösningar för nätdrift och underhåll, energiproduktion och smarta mätare. Powel har kontor i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Turkiet, Schweiz och Chile. Det är ett privatägt företag som grundades 1996 och har idag 420 anställda. För mer information, besök www.powel.se

Om Validér
Validér AS grundades i juni 2013 och är en tjänsteleverantör för 27 norska nätbolag. Validér AS fungerar som en tjänsteleverantör till sina ägare och förvaltar och driver det centrala systemet för insamling och hantering av alla mätdata. Företaget bidrar till integrering av centralsystem till nätbolagens affärssystem. Validér AS stödjer och driver de nödvändiga användargränssnitten i den framtida nationella Elhub - elhub.no. För mer information, besök www.valider.no