Powel och BKK Nett utvecklar virtuell robot för automatiserad nätdrift

Den virtuella roboten för automatisk nätdrift är en ny programvara som hanterar stora mängder data och omsätter detta till ett beslutsunderlag, vilket i sin tur ger nätleverantören en snabb och viktig insikt i hur driftsituation ska hanteras. För att minska effekterna av störningar i elnätet kan den virtuella roboten även initiera automatiska åtgärder i nätverket utan mänsklig inblandning.

Innovationsprojektet, som bygger på utvecklingsmetoden Lean Startup och Co-Creation, fokuserar på digital nätdrift och nyttjar teknik och domänexpertis för att visa hur automatiserad fjärrstyrning kan minska konsekvenserna av ett strömavbrott och då också behovet av nätinvesteringar. I projektet kommer det tas fram ett IT-verktyg som omfattar datainsamling, analys och logik för automatisk lokalisering och isolering av fel och rättningar.

Med BKK Netts elnät som pilotområde kommer lösningen utvecklas, testas och kontrolleras för att se hur den virtuella roboten kan bidra till effektiv nätdrift genom att i realtid bearbeta stora mängder information och snabbt omvandla resultaten till handling.

- BKK Nett har som mål att leverera produkter och tjänster med hög kvalitet till en låg kostnad för våra kunder. För att uppnå detta behöver vi moderna och innovativa sätt för att lösa uppgifter och problem. Vi tror att detta innovationsprojekt kommer att bidra till nödvändig förändring och ny kunskap om bolaget, säger Hans Terje Ylvisåker, programchef för BKK Smart Grid.

- Vi bygger i och med det här energibranschens första virtuella robot. Detta är bara början på den digitala revolution energibranschen står inför. Samarbetet inom detta innovationsprojekt kommer sätta standarden för framtida nätdrift. Det kommer förändra etablerade sätt att hantera driften av näten genom att nyttja teknologi som ett verktyg för förändring och förenkling. Det är otroligt spännande att arbeta i ett av Nordens ledande driftmiljöer för att skapa en virtuell robot, säger Richard Tokle Schytte, Solution Manager Asset Performance, Powel.

Bakgrunden till detta innovationsprojekt bygger på ett tidigare samarbete mellan BKK Nett och Powel inom digitalisering och effektivisering av beslutsprocesser.

Projektet har godkänts av NVE (Norges Vatten och Resurs diktoratoch Forskningsrådet (Norges forskningsråd). Projektet kommer att pågå fram till 2019.

För mer information om detta projekt, eller för att inleda dialog om ett eget innovationsprojekt tillsammans med oss på Powel, kontakta oss.