Powel levererar komplett processtöd och arbetsordersystem till Lofotkraft i Norge

Powel Service Solution har levererat lösningen UtilityFlow till Lofotkraft i Norge. UtilityFlow är uppbyggd på Microsoft Dynamics 365 plattformen och ger stöd till administrativa processer, fältarbetsordrar och HMS-krav. Lösningen används idag av över 50 montörer, processledare och projektingenjörer hos Lofotkraft.

Genom digitalisering och automatisering av processer hela vägen från det inledande papperet fram till genomförandet och rapporteringen, hjälper UtilityFlow nätbolagen att övervaka allt administrativt arbete som utförs av företaget. Plattformen har funktionalitet för optimering av processhantering och effektivisering av planeringsfunktionen, samt prediktivt underhåll och analys förutom förprogrammerat underhåll och analys.

- Nätbolagen har behov av att digitalisera sina rutiner för att göra deras vardag enklare och mer effektiv. Powels strategiska samarbete med Microsoft innebär att vi kan erbjuda lösningar på Dynamics 365-plattformen. UtilityFlow revolutionerar kommunikation och arbetsflöde mellan avdelningar, och finns både som webbapplikation för de på kontoret, och som en mobilfältlösning för fältmontörer, säger Ståle Nilsen, Business Manager, Powel Elsmart Service Solutions.

- Fokus på digitalisering finns på agendan för hela Lofotkraft-koncernen, och implementeringen av UtilityFlow är ett av många steg vi tar. Vi behövde ett system som skulle göra det möjligt för projektingenjörer, teamledare och installatörer att kommunicera och arbeta tillsammans på ett helt nytt sätt. Vi använde flera system och detta resulterade i onödigt dubbelarbete. Vi ville undvika detta genom att utnyttja möjligheterna i UtilityFlow, säger Julie Nilssen, projektledare för implementering av UtilityFlow hos Lofotkraft.

- Just nu är vi i en utvecklingsfas med de utmaningar och möjligheter det innebär. Vi upplever redan de positiva effekterna av att lösningen används på alla nivåer inom underhåll och utbyggnaden av distributionsnätet. Vi ser till exempel att informationsflödet i varje enskilt fall har förbättrats och att dokumentationen är mer transparent. Framöver kommer vi att fokusera på vidareutveckling av UtilityFlow samt integration mot fler av våra IT-system ", säger Julie Nilssen.

UtilityFlow är en komplett standardiserad lösning för nätbolag i Norden. UtilityFlow bygger Microsoft standardteknologi och implementeringen är snabb och effektiv.

Avtalet mellan Powel och Lofotkraft bestod av ett implementeringsprogram och licenser för nära 60 användare. Powel genomförde utbildning i november 2017, och överlämnandet var i början av oktober. Lofotkraft och Powel arbetar nu tillsammans med vidareutveckling och anpassning av lösningen.


För mer information, kontakta:
Ståle Nilsen, Business Manager, Powel Elsmart Service Solutions
Telefon: +47 934 25 653

Svensk kontakt:
Adam Östergren, Business Manager Powel Elsmart Service Solution Sweden
Telefon +46 705 24 49 02