Powel introducerar ny AMS lösning som effektivt hanterar händelser och larm

Powel MOBI ger nätbolagen en bättre översikt av händelser och avvikelser från smarta mätare och för lågspänningsnätet.

I Powel MOBI hanteras händeler och larm effektivt och status visas via ett kartgränsnitt. Powel MOBI tillgängliggör realtidsinformation från mätaren och nätet, och ger användaren en bättre insikt och operativ kontroll.  Genom fördefinerade regler kan man också hantera ett antal  processer automatiskt.

Allt ifrån mätrelaterade systemfel, kommunikation och valideringsfel kan hanteras i Powel MOBI efter givna regler. Powel MOBI kan automatiskt skicka relevant data till respektive intressent eller till annat överliggande system.  

Oavsett om man talar om asymmetrisk spänning, över/under spänning, fasbortfall eller jordfel, kan systemet kategorisera felen indelat som inviduella fel eller i grupper,  genom att filtrera efter prioriet.  Allvarliga händelser som är knutna till leveransföreskrifter kan sändas direkt till ett DMS. 

Larm som orsakas av planerade händelser som t.ex utkoppling kan hanteras av systemet förutsatt att regelverk sätts upp!

I och med AMS inträdet kommer mängden data bli så stor att relevant information riskerar att försvinna om allt skall hanteras manuellt. Risken är stor att man t. ex  kan missa återkommande fel på en mätpunkt, säger Arne Ljones Solution Architect, Powel. Konsekvensen blir att man kommer avsätta mycket tid och pengar på att reparera en enhet som kanske borde bytas ut.

Manuellt arbete är krävande då det sker flera saker på en och samma gång. Om en transformatorstation går ner och 1000 mätare skickar in larm om att de blivit strömlösa, samtidigt som 15 mätare i annat område meddelar om lågspänning på grund av fasbortfall, hur skall man då kunna försäkra sig om att dessa 15 händelser inte försvinner i mängden av de 1000? 

-   Nätbolagen har förståelse om att mängden information kommer att öka vid införandet av AMS, samtidigt som det finns en osäkerhet om hur man skall hantera all information, säger Ljones. För närvarande är planerna om hur man skall hantera dataströmmarna med larm och händelser bristfälliga. Risken finns att värdefull data går om intet. Med en så stor investering som AMS innebär,  bör det generera mer nyttovärden för nätbolagen än bara bättre faktureringsunderlag.

Powel MOBI är en flexibel lösning som består av en konfigurerbar regelmotor som kan utökas med nya processer baserat på behoven hos våra kunder. Kartlösningen är baserad på ArcGIS-teknologin från ESRI, som ger en totalöversikt över larm och händelser. I tillägg kan kartlösningen utvidgas med flera kartlager utefter önskemål.

Norges största AMS- samarbetspartner Validér har investerat i Powel MOBI som en del av deras centralsystem för att hantera händelser knutna till insamling och validering av mätdata.  Powel kommer nu även kunna erbjuda MOBI för att kombinera nätdata med mätdata så kallad Smart Grid funktionalitet.

 


Om Powel

Powel utvecklar affärskritiska programvarulösningar och tillhörande tjänster för energiföretag, kommuner och entreprenadföretag. Powel grundades 1996 i Trondheim, Norge och har vuxit till ett internationellt företag med 380 anställda och kontor i sju länder. Vi hjälper nyttighetsföretag att arbeta smartare, vilket gynnar både verksamheten och miljön. Våra system och specialkunskaper hjälper företag över hela världen att skapa äkta värde. För mer information: www.powel.com/sv