Powel Intraday Trading lanseras

En ny webbaserad lösning som är direkt kopplad till intradagsmarknaden och kan hjälpa energibolagen att förändra och effektivisera sin dagliga handel.

Lösningen är direkt kopplad till den fysiska intradagmarknaden för el och kan ersätta många av de befintliga processerna inom intradaghandeln. Genom en API-anslutning får kunderna tillgång till marknaden i realtid vilket gör det möjligt att göra all sin intradaghandel direkt från Powel Intraday Trading.

- Den största fördelen med att använda vår lösning är att du har all relevant information i ett och samma verktyg. Du kan hämta all information från din produktportfölj och koppla informationen direkt mot marknaden. Resultatet är att du ökar både hastigheten och effektiviteten i din elhandel förklarar Henrik Ryman, affärschef för Portfolio Optimisation, Powel Smart Energy.

Powel har redan en etablerad och säker anslutning till Nord Pool Spot och befinner sig nu i testfasen för upprättandet av en API anslutning till EPEXSPOT. Detta innebär att lösningen kan anslutas till de flesta europeiska intradagsmarknader och kommer att möjliggöra en mer effektiv handel även på EPEX.

- När du aktiverar eller inaktiverar ett bud med den här lösning kommer Nordpools eller EPEX system att uppdateras omedelbart. Kopplingen är extremt snabb, vi pratar om millisekunder, vilket betyder att vi kan erbjuda handel i realtid. Du kan jämföra bud på marknaden direkt med din portfölj och på så sätt optimera din handel, säger Ryman.

För våra befintliga kunder kommer Powel Intraday Trading vara kopplad mot Powels tidsseriekärna (TSM), vilket gör att du kan läsa och skriva i tidsserier. I tillägg har vi en webtjänst som möjliggör integration med andra system och databaser så att du kan beräkna portfölj- och marginalkostnader samt omvandla utförda transaktioner till nya produktionsplaner.

Vi är mycket glada över den här lösningen eftersom vi vet att det är en hög efterfrågan på just den här typen av verktyg. Dessutom finns det en stor potential för tillväxt med fler marknader som öppnar sig, sade Ryman

Powel har under sin 20-åriga historia hjälpt sina energikunder med övervakning, prognostisering, optimering och hantering av komplexa portföljer och med vår Smart Energy portfölj har våra kunder uppnått ökad flexibilitet och högre vinster.

Med fokus på den fysiska energimarknaden och sömlös kommunikation med de europeiska energi- och gasmarknaderna ger Powel Intraday Trading en unik inblick i de fysiska resurser som ligger bakom handeln. Eftersom den europeiska marknaden blir mer och mer resursorienterade blir marginalerna knappare. Powel har den erfarenhet som krävs för att leverera lösningar som bidrar till ökade vinster.

Under utvecklingsfasen har vårt Smart Energy team tillsammans med Powels interaktionsdesigners haft ett tätt samarbetat med ledande elproducenter. Resultatet är en applikation som är användarvänlig och enkel men som innehåller komplex och detaljerad information.

Powel Intraday Trading kan användas tillsammans med valfri plattform och kan lagras i molnet eller direkt på företagets applikationsservrar.