Spara tid med ett effektivt arbetsflöde

Många företag i byggbranschen upplever att de spenderar mycket tid på att dela information och hålla alla projektdeltagare uppdaterade.

Powel Construction genomförde nyligen en roadshow i Trondheim, Norge där närmare 30 deltagare fick höra om Gemini Connected, vår innovativa kommunikationsplattform. Den här plattformen kan hjälpa företag att lösa de utmaningar de har kring ett bra informationsflöde. Plattformen säkerställer effektiv delning av information mellan projektdeltagare och möjligheten att arbeta i samma modell samtidigt.

- Vi arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten på våra produkter. Detta medför att våra kunder sparar både tid och sänker sina kostnader, säger Johan Schönning från Powel.

Presenterade nyheter på roadshow
Medan den etablerade programvaran Gemini Terräng används för beräkningar av mängderna i samband med väg eller ett husbygge, och Gemini ProAdm användas för att förbättra kalkyl och uppföljning av byggprojekt, ser samarbetsplattformen Connected till att det blir ett säkert och kontinuerligt flöde av information mellan projektdeltagarna. All information lagras i molnet men också lokalt på datorn, vilket ger en snabb datalagring om du arbetar i programvaran Gemini Terräng eller Gemini ProAdm.

Plattformen är relativt ny och i samband med roadshowen presenterades många fler spännande nyheter.

- Vi använder redan Terräng och jag har provat fältversionerna av Connected och ProAdm. Om vi ​​kommer att börja använda Connected vet jag inte ännu, men vi ser tydliga fördelar av att alla i projektet delar samma information när och var som helst. Dessutom kommer fel och avvikelser lättare identifieras och loggas tidigt i processen, säger Mätchef Marita Bjerke Johs. J. Syltern.

Maskinstyrningshantering är lysande
Johs. J. Syltern AS specialiserar sig på massförflyttning av terräng, vatten och avlopps-, väg- och hamnarbete och vindkraftverk, och har varit flitiga användare av Powels tjänster under flera år.

- Den nya maskinstyrningslösningen från Powel kommer att bli fantastisk. Vi är en maskinentreprenör och tanken på att maskinförarna kan läsa och använda dessa lösningar samtidigt som de kan vidarebefordra inmätningar till mätavdelningen är briljant.

 - De måste se fördelarna med tjänsterna och förstå hur detta kommer att göra arbetet på byggarbetsplatsen  både enklare och bättre", säger hon.

En annan stor och viktig aktör inom branschen är PEAB. De är också användare av Terräng och använder lösningarna i prestigeprojektet E6 söderut mellan Trondheim och Melhus. Utbyggnaden av E6 kommer att ta drygt tre år och under tiden arbetar 12 ingenjörer med mätning, kvalitetssäkring och rapporteringsavvikelser. Idag måste de föra över data från kontoret till fält och viceversa. Detta extraarbete slipper de med Gemini Connected eftersom all information uppdateras kontinuerligt och flera kan arbeta samtidigt i samma modell.

Viktigt att arbetsledare och platschefer ser fördelarna
- Gemini Connected är en mycket spännande lösning. Det digitala arbetsflödet skulle blivit mycket bättre med den här lösningen och vi hade sluppit en hel del bilkörning. På E6 södra projektet är det också stora avstånd så bilkörning tar mycket tid, säger Per Selnæs, mätchef för PEAB i Trondheim.

Selnæs säger att han kommer ta med sig informationen från roadshowen hem till byggarbetsplatsen och försöka få fler att inse att Connected kan vara något för PEAB, som är ett av Nordens ledande byggföretag.

- Det är viktigt att arbetsledare och platschefer ser fördelarna med denna lösning så att alla arbetar och använder samma system. Jag tror att det digitala arbetsflödet blir bättre om vi använder alla tjänster tillsammans - Terräng , ProAdm och Conneced, säger han.

Powel Construction fortsätter sin roadshow i Oslo torsdagen den 12 april och sedan vidare till Stavanger och Bergen veckan efter. Också där träffar Powel Construction både befintliga och potentiella nya kunder, vilket är otroligt viktigt för att vi ska kunna tillhandahålla god service till byggbranschen.

- Vi försöker ha så mycket kontakt som möjligt med kunderna, eftersom det är de som har erfarenhet från arbete i fält. Detta gör att vi kan utveckla produkter som branschen har användning för och som de efterfrågar. Vår roadshow är både intressant och inspirerande. Jag ser fram emot fortsättningen, ler Johan Schönning.

Vill du veta mer om Powel Connected kontakta:

Joakim Jansson, Head of sales Sweden
Tel: +46 701 975 160

Johan Schönning, Sales Manager Gemini Contractor
Tel: +46 708 27 37 67

Vill du veta mer om Powel Construction gå på deras egen hemsida: www.powelconstruction.no