Peab Anläggning satsar stort på Powel Constructions Gemini-lösningar

Peab Anläggning, Powel Construction och Geocon signerade nyligen ett långsiktigt avtal om utvecklingssamarbete och licenser för lösningarna Gemini Terräng & Entreprenör och Gemini Mätning. Avtalet innebär en kraftig ökning av antal licenser för Peab Anläggning och att Powel lägger ett stort antal extra timmar på programvaru-utveckling.

Peab Anläggning, Powel och Geocon som är Powels samarbetspartner kommer tillsammans att bestämma hur utvecklingstimmarna ska användas, för att bäst anpassa programvaran till den svenska marknaden.

- Jag såg tidigt potentialen i Gemini-lösningarna och har fått bra respons från Powel för många av mina utvecklingsönskemål. Vi har haft ett bra samarbete med Powel under en period och tidpunkten är rätt för att investera i Gemini-programmen, säger John Backman, mätchef för Peab Anläggning.

Backman har jobbat med Gemini-produkter sedan slutet av 2012. En kort tid efter hans första möte med Gemini blev han en del av Gemini referensgrupp, som har som mål att etablera en ny lösning baserat på Gemini-plattformen för anläggningsbranschen i Sverige.

- Jag känner att Powel ger oss möjligheten att påverka vidareutvecklingen av programvaran i mycket hög grad, något som jag menar är unikt och positivt för båda parter, menar Backman.

Enkelt att växla mellan olika standarder/språk

En av de viktigaste skillnaderna mellan entreprenörbranschen i Norge och i Sverige är att man jobbar med olika kontraktsformer, AMA-koder i Sverige och NS3420 i Norge. Andra olikheter mellan marknaderna är att man i Norge utvecklat standarder för dataöverföring (SOSI), något som man saknar i Sverige. I Gemini kan man enkelt växla mellan svenska och norska standarder och menyer.

- Möjligheten att jobba med svenska och norska standarder samtidigt är viktig för oss och jag ser stora möjligheter för kompetensuppbyggnad mellan anställda i de två länderna på detta område, säger Backman.

Denna möjlighet att växla mellan språk och standarder har Backman och hans kollegor redan sett nyttan av. Utbyggnaden av E6 mellan Melhus och Trondheim leds av Peab Anlegg i Norge, som redan använder Gemini. Flera svenska kollegor deltar också i projektet och duktiga norska medarbetare fungerar som kompetensbyggare mellan kollegorna.

- Andra viktiga faktorer för oss är möjligheten till import av IFC-filer, vilket är något som Gemini är ensamma om att erbjuda i Sverige! Det är också väldigt positivt att man kan skapa färdiga applag för VA-ledningstyper med information om material, godstjocklek och dimensioner. Man kan ju bygga ihop ett helt VA-register, säger Backman.

Tidsbesparande projektering

Redan har närmare 50 anställda på Peab Anläggning kommit igång med Gemini. En av dessa är Magnus Eliasson, mätsamordnare i region väst hos Peab Anläggning. Han använder Gemini Entreprenör i ett stort vägprojekt utanför Askersund. Här ska Peab Anläggning utvidga vägen mellan Rude och Åsbro för att förbättra säkerheten och öka tillgängligheten. Vägen är viktig för både tung trafik och pendlare och är idag mycket överbelastad.

Trafikverket är beställare av färdig väg och Peab Anläggning har totalentreprenad och använder extern projektör. Projektören projekterar i Novapoint och skapar vägmodellen i VIPS. VIPS-data tas sedan direkt in i Gemini utan konvertering av data och exporteras till fältverktyg som GPS-mottagare och maskinstyrning.

- Det är en stor fördel för oss att vi kan få ut data direkt i fält, utan att data konverteras, packas eller riskerar att förvanskas. Eventuella förändringar kan sedan göras i Gemini eller i Novapoint. Det brukar vara ett tight tidsschema med kort tid i fasen mellan projektering och produktion. Därför är det mycket tidsbesparande att kommunikationen mellan Novapoint och Gemini fungerar enkelt och bra och att man kan använda data direkt utan att tappa information, säger Eliasson.

- Förutom att processen är väldigt tidsbesparande, har Gemini bra presentationsmöjligheter av volymberäkning. Det blir snygga och tydliga presentationer av både mängder och beräkningar, säger han.

En investering för framtiden

- Detta är en viktig investering för Peab Anläggning och Powel Construction är naturligtvis väldigt nöjda med avtalet. Vi tror att det kommer att ha ett högt nyttovärde för Peab Anläggning, samtidigt som det bidrar till att förbättra kvaliteten på våra produkter. Dessutom tror vi att detta kommer att vara en dörröppnare för oss på den svenska marknaden. Liksom i Norge ligger bygg- och anläggningsbranschen efter många andra branscher när det gäller digitalisering, så här ser vi goda möjligheter för tillväxt, säger Frode Solem, VD för Powel Construction AS.

Backman har stora förhoppningar om att avtalet ska hjälpa Peab Anläggning att både bli mer effektiva och att deras kunder ska få en bättre upplevelse genom bättre presentationsmaterial. Många av deras kunder önskar en 3D-modell som de kan gå in i och detta kan de nu erbjudas som en del av dokumentationen.

- Detta är något som vi verkligen tror på och vi satsar hårt på utbildningssystem internt. Om vi lyckas uppnå det vi önskar i utvecklingsprocessen, har jag stor tilltro till att vi kan bana väg för andra företag i Sverige, avslutar Backman.

- Avtalet är en viktig bekräftelse för Powel Construction att vår Gemini-lösning ger stort värde för entreprenörkunder i Sverige och är ett reellt alternativ till andra etablerade programvaror. Avtalet ger oss också stor motivation till att investera för att möta kommande förväntningar och andra framtidiga behov i marknaden, säger Solem.