Norgesnett köper Powel UtilityFlow

Efter en omfattande anbudsgivnings runda och förhandlingar har Norgesnett nu tecknat avtal med Powel Asset Performance. Avtalet omfattar leverans av lösningen Powel UtilityFlow, med stöd för ärendehantering, projekthantering, och fältlösning.

Lösningen ska integreras med Norgesnetts befintliga lösningar från Powel; NETBAS, Elsmart nätanmälan och Elsmart produktinköp samt även med Microsoft Dynamics ERP-lösning. Detta innebär att man kommer ha en enhetlig arbetsyta för att hantera arbetsorder, ärenden och projekt.

Olika ärendetyper har olika arbetsflöden och i systemet får Norgesnett en överblick över tekniska förutsättningar, finansiell status och arbetsförlopp. Leveransen innehåller också en flexibel resursdisponeringsmodul och en fältlösning som stödjer iOS och Android vilken montörer i fältet använder för att utföra arbete.

- Att få leverera ett system, för att effektivisera verksamheten, till Norges mest effektiva energibolag är naturligtvis en "fjäder i hatten", men också en stor utmaning för oss. Detta kommer att bli ett spännande projekt och vi ser fram emot att komma igång med implementeringen, säger Ståle Nilsen i Powel Asset Performance.

-Vi har stora förväntningar på Powel UtilityFlow och ser att med en ny och enhetlig arbetsyta, kommer vi att kunna effektivisera vår verksamhet ytterligare. Genom att effektivisera arbetsprocesserna kommer vi att få alla att arbeta på samma sätt, vilket gör att vi kan få ännu bättre överblick och kontroll över vår verksamhet, säger Jo Morten Sletner i Norgesnett.

Powel UtilityFlow kommer att levereras i flera faser under hösten 2018 och våren 2019. Avtalet värderas till cirka 2 200 000 NOK, inklusive optioner.

Bild: Koncern-VD Mona Askmann och chef för digitalisering Jo Morten Sletner, Norgesnett AS.
Foto taget av: Norgesnett

 

För mer information kontakta: 

Ståle Nilsen, Affärschef, Elsmart Service Solutions, Powel Asset Performance
Telefonnummer: (+ 47) 934 25 653

Adam Östergren, Sälj Sverige, Elsmart Service Solutions, Powel Asset Performance
Telefonnummer: +46 36 344914

 

Om Powel
Powel AS, med huvudkontor i Trondheim Norge, grundades 1996 och är ett privatägt företag. Företaget levererar affärskritiska programvarulösningar och relaterade tjänster som är speciellt utformade för att hjälpa energibolag, entreprenörer och offentlig sektor att förbättra de dagliga operativa processerna och servicekvaliteten. Företaget är marknadsledande inom programvarulösningar för nätdrift, nätunderhåll, energiproduktion och smarta mätare. Powel har kontor i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Turkiet, Schweiz och Chile. Powel AB grundades 1997 och utöver svenska huvudkontoret i Jönköping finns Powel AB på ytterligare fem orter. Powel har idag 470 anställda. För mer information, besök www.powel.se.

Om Norgesnett
Norgesnett AS är en fusion av företagen Askøy Nett AS, Follo Nett AS och Fredrikstad Nett AS. Tillsammans ansvarar de för elnätet i kommunerna Fredrikstad (utom Onsøy), Hvaler, Nesodden, Røyken, Enebakk, Ski och Askøy. Norgesnett har ca 94,000 kunder och har sitt huvudkontor i Fredrikstad. Mer information finns i www.norgesnett.no