NETBAS Användarforum 2018

Välkommen att delta på NETBAS Användarforum som arrangeras på Hotell Scandic Malmen i Stockholm den 22 november 2018.

Powel kommer att presentera nyheter i NETBAS, framtid och trender, förbättra och uppdatera dina kunskaper, samt delta i intressanta diskussioner med branschkollegor.

Användarforumet pågår en halv dag och startar med lunch och avslutas med gemensam middag och aktivitet.

Program 

12:00-13:00 Gemensam lunch
13:00-13:30 Inledning
13:30-14:00 Nyheter NETBAS 12.2
14:00-14:30 Fikapaus
14:30-15:30 NIS-data i fält
15:30-16:30 Workshop
16:30-16:45 Summering
18:00- Mingel, Middag & Aktivitet

Önskar du mer information eller vill anmäla dig, vänligen kontakta: Ulrika Hjertquist