Hallstaviks Elverk först i Sverige med nya smarta mätare!

2017 blev Hallstaviks Elverk klara med montaget av nya smarta elmätare och driftsättningen av ett nytt mätinsamlingssystem. I början på 2017 så upphandlade man tillsammans med Elverket Vallentuna och Upplands Energi och projektet startade sedan under våren och redan under förra året var alltså Hallstaviks Elverk klara med mätarbytet.

Upphandling och mätarbyten innan de nya reglerna är fastställda

När det tidigare lagkravet om fjärravläsning av elmätare infördes så valde Hallstaviks Elverk att behålla sina befintliga mekaniska elmätare och komplettera dessa mätare en fjärrkommunicerande terminal som registerade energivärden från elmätaren. Den gamla lösningen klarade inte de nya riktlinjerna och dessutom så började de elektroniska terminalerna att falla ut mer och mer frekvent och man hade därför inget val utan tvingades att börja utbytet innan de nya funktionskraven fastställts. Tillsammans med Elverket Vallentuna och Upplands Energi som också var i behov att påbörja mätarbyten valde man alltså att upphandla.

I kravställningen på de nya mätarna och insamlingssystemet var man tvungen att kravställa efter det nya förslaget på funktionskrav men samtidigt kravställa att mätssystem och mätarlösning för vissa delar skulle gå att justera och anpassa efter eventuella höjda krav och utökande funktioner. Gällande det uppdrag som regeringen har gett Energimarknadsinspektionen (Ei) att ta fram förslag till de författningsändringar som krävs för att reglera funktionskrav på elmätare finns ett författningsförslag framtaget men beslut och tider för införande är ännu inte i fastställt. 

Screenshot, dashboard solution, information presented in graphs and charts

De största fördelarna med det nya systemet och den nya mätarlösningen

Valet av infrastruktur blev en standardiserad radiomeshlösning och mätare från KAIFA, KAIFA som representeras av HM Power Metering i Sverige. Centralsystemet har levererats av Powel med de ingående delarna Avance Collection Manager (ACM), avvikelse hanteringen Avance Task Manager (ATM) samt kartplattformen Avance Monitoring (AM).

Montaget av de nya mätarna och driftsättningen av mätarna i centrasystemet gjordes under knappt två månader. Den nya lösningen krävde minimalt med justeringar och redan efter någon vecka efter det att sista mätaren monterats uppnåddes närmare 100% insamling (dec 2017).

Hur vågar ni byta innan myndighetskraven är satta?

Konferanserom med to damer- Det är en balansgång – en väntan gentemot elektroniken och vad som är möjligt. Vi tror inte att det kommer att tillkomma orimliga nya krav. De krav som finns idag hade vi med i vår kravställning, och vi hade också garderat oss för eventuella förändringar genom att ställa krav på att viss funktionalitet skulle gå att ändra med tiden, säger Sanna Sundell VD på Hallstaviks Elnät.

Under de första månaderna 2018 så har Hallstaviks Elverk fått praktisera en mängd olika avvikleser och larmfunktioner från elmätare och system. 

- Här återstår ganska mycket jobb med att välja prioritet och vad som är viktigast, hur avvikelser skall hanteras, vilka avvikelser kan automatkvitteras och vilka önskar man manuellt bereda. Här har även Powel en del att lära och besluta så att den nya mätarlösningen med alla möjligheter kan hanteras på ett så effektivt och korrekt sätt som möjligt i AM/ATM, säger Sanna Sundell och Lena Andersson på Hallstaviks Elverk.

 
De viktigaste kraven som också visade sig vara stora fördelar i praktiken

Det som värderades mycket högt vid val av infrastruktur var möjligheten till IP-adressering (IPv6/6LoWPAN) till mätare och system. Alla mätare adresseras på samma sätt som om de satt på ett Ethernet, WiFi eller ett cellulärt nät. Detta innebär ”plug&play” även på applikationsnivån som också möjliggör användning av infrastrukturen till mer än bara mätinsamling. Detta var alltså ett av de viktigaste argumenten inför val av lösning och bidrog till den mycket effektiva drfitsättningen av infrastruktur och mätare. Kraven på oss nätägare kommer ju inte att minska framöver gällande IoT applikationer, ytterligare mätning och frekvensiellt mer finskalig mätning för att möjliggöra ananlyser (Big Data) etc.

- PLC har fungerat bra här och det var aldrig ett krav från vår sida att gå över till radiolösning men vi ser fördelar med att den nya mesh lösningen. Den ”Läker sig själv” och vi slipper routa om för hand. Kommunikationen är levande, säger Sanna Sundell.

Säkerhet och kryptering värderades förstås också högt, inte minst nu när den nya lösningen och kravställningen från myndigheterna innebär och ger möjligheter till Two women in high vis yellow jackets in front of a meterstyrning av utrustning via reläkontakter på mätarna och hantering av mätarens kundbrytare. Den nya radiolösningen följer en säkerhet enligt DTLS, PKI med AES 128 kryptering och DLMS enligt High Level Security (HLS) i mätarna.

En annan viktig del var också att systemlösningen skulle vara så robust som möjligt och kräva så lite underhåll och arbete som möjligt påpekar Lena. Det radiomeshnät som valdes gjorde i praktiken att man fick en bra räckvidd då en mätare kan ”hjälpa” andra mätare som t.ex. radiomässigt är sämre placerade. Funktionen med automatisk ”omroutning” minimierar jobbet när fysiska förutsättningar ändras och som alla vet förändras/förbättras nätet hela tiden i takt med att yttre omständigheter ändras. 

 

Reportaget publicerades originellt i Powel Metering Nyhetsbrev. Powel tackar Hallstaviks Elnät för behörighet att publicera det här reportaget på Powels hemsida.