Göteborg Energi AB -tilldelar Powel offentlig upphandling

I Maj tilldelades Powel Energy Management AB en offentlig upphandling av Göteborg Energi AB. Upphandlingen avser mätinsamlingssystem för fjärrvärme, elanläggningar - samtliga kat 2-5 och ett mindre antal kat 1 elmätare, vatten, fjärrkyla och gas. Avtalet som är på 5 år med möjlighet till ytterligare 3 år omfattar införande, system samt support och underhåll. Powel ser med tillförsikt fram emot detta projekt tillsammans med Göteborg Energi AB.

Powels centralsystemsplattform Avance Collection Manager (ACM) gör det möjligt att samla in, strukturera och exportera mätvärden på ett rationellt sätt. ACM kan samla in mätvärden från el-, fjärrvärme-, fjärrkyla-, vatten-, gasmätare etc. Powel ACM har via olika adapters stöd för flera olika mätarlösningar och är inte beroende av någon enskild leverantör. Adaptern i arkitekturen används för logisk anpassning mellan insamlingssystemet och specifik mätarutrustning som innebär att nya typer av mätarutrustningar enkelt kan läggas till. För närvarande finns det cirka sextio adaptrar för olika typer av mätarutrustningar.

Powel ACM systemet består av moduler med oberoende delsystem som kan konfigureras för olika funktioner vilket resulterar i en hög grad av flexibilitet när det gäller framtida uppdateringar och systemunderhåll. ACM ingår i en produktfamilj med flera olika lösningar/moduler.


För mer information, vänligen kontakta:
Kary Warnerman, VD, Powel Energy Management AB
kary.warnerman@powel.se
Tel: +46 70 265 54 20

Mats Ström, Säljansvarig Sverige, Powel Energy Mangement AB
mats.strom@powel.se 
Tel: +46 70 199 05 27

 

Om Powel
Powel AS, med huvudkontor i Trondheim Norge, grundades 1996 och är ett privatägt företag. Företaget levererar affärskritiska programvarulösningar och relaterade tjänster som är speciellt utformade för att hjälpa energibolag, entreprenörer och offentlig sektor att förbättra de dagliga operativa processerna och servicekvaliteten. Företaget är marknadsledande inom programvarulösningar för nätdrift, nätunderhåll, energiproduktion och smarta mätare. Powel har kontor i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Turkiet, Schweiz och Chile. Powel AB grundades 1997 och utöver svenska huvudkontoret i Jönköping finns Powel AB på ytterligare fem orter. Powel har idag 500 anställda och över 1300 kunder i 20 länder. För mer information, besök www.powel.se. 

Om Göteborg Energi AB
Göteborg Energi AB är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad.  Som Göteborg Energi AB utrycker, vi är mer än ett vanligt energibolag, vi är göteborgarnas eget energibolag. Förutom att skapa hållbara och trygga lösningar inom energi och stadsfiber så jobbar vi också för ett större mål – ett hållbart Göteborg. Det handlar om förnybar energi, smarta system och energieffektiva lösningar för boende, företag och transporter. Göteborg står inför en omfattande stadsutveckling med massor av spännande utmaningar och tillsammans med våra kunder vill vi gå längst fram i utvecklingen för en mer hållbar stad. För mer information, besök www.goteborgenergi.se