GIS-lösningar har stor betydelse för nordiska nätbolag

GIS-entusiaster från nära 20 nordiska nätbolag deltog vid Powels första GIS-seminarium. Mobilitet och automation stod i fokus och programmet bestod av presentationer från kunder och information från Powel.

Esri är världsledande leverantör av Geoinformatics Software (GIS) och en av Powels viktigaste teknikpartners. Tillsammans med Esri-teknik hjälper våra lösningar till att effektivisera arbetsprocesser, oberoende av nätbolagets storlek.

- Syftet med seminariet var att vi såg ett behov för en mötesplats för branschen där man kan fokusera på värdeskapande med ny teknik, design av nya arbetsprocesser och kunskapsutbyte för att uppnå standardiserade lösningar, säger Richard Schytte, Business Manager i Powel.

Nya tider - nya utmaningar

Energibolag har tillgång till enorma mängder data som kan bidra till smartare drift. Utmaningen ligger ofta i att många inte vet hur man utnyttjar data på bästa sätt vilket resulterar i att endast en liten procentandel data används. Med data spridda över olika system och tillgängligt endast för enskilda användare har informationsutbyte traditionellt sett varit svårt.

- Produkterna som baseras på Esri-teknik erbjuder stora möjligheter till att hitta lösningar på dessa utmaningar. Seminariet handlade om att inspirera, utbyta erfarenheter och att visa nyttan av lösningarna, säger Schytte.

I tillägg till Powel bidrog sex nätbolag till seminariet med inlägg där de delade med sig av sina erfarenheter om effektiviseringsprocesser och bättre användning av tillgänglig data. Flera av nätbolagen är redan igång med storskaliga digitaliseringsprojekt och deltagarna fick bland annat veta mer om datainsamling, besparingar vid målinriktad linjeröjning, realtidsdata och lågspänningsövervakning.

Hjälten i fält

Vikten av att involvera montörer ute i fält betonades av många. Skagerak Nett fick stor uppmärksamhet för sitt framtidsinriktade arbete på detta område.

- En stor del av en effektiv digitaliseringsprocess handlar om att flytta vissa beslut från kontoret ut i fält. Skagerak Nett har utmärkt sig och kommit långt inom detta område. De har definierat tydliga mål i sin strategi för hela nätbolaget och har involverat montörerna, och därmed användaren, på ett mycket bra sätt. I och med detta kan vi nu tillsammans utveckla bra programvaror på montörernas premisser, säger Schytte.

Powel har ett nära samarbete med Esri för utveckling av nästa generations byggstenar - en digital tvilling, eller helhetsmodell, som representerar det fysiska lagret i elsystemet, ner i minsta detalj. Den digitala tvillingen ger stöd till morgondagens mobila och automatiserade arbetsprocesser på ett ännu bättre sätt.

Vill du lära dig mer om ArcGIS-lösningar och hur man skapar hjältar i fält? Kontakta oss idag!