Fokus på fiber

Som del av en kraftfull satsning på lösningar för fibernät anställde Powel nyligen en ny Solution Manager för området Fiber Solutions. Tanja Rask Elbæk har många års erfarenhet från fiberbranschen och har arbetat för några av Danmarks största nätbolag. Hon har både ett djupt och brett verksamhetskunnande samt erfarenhet av både privat och offentlig sektor. Med sig in i sin nya roll har Tanja en stor drivkraft och vilja att skapa värde för Powels kunder.

1998 började Rask Elbæk att arbeta i ett större regionalt bredbandsprojekt inom regionen Ringkjøbing Amt västra Danmark. Regionen består av 18 kommuner och syftet med projektet var att etablera ett regionalt snabbt bredband, både till nytta för regionens invånare och företag samt för att uppmuntra fler företag att flytta dit.

- På den här tiden var så kallad ADSL ett snabbt bredband. Mot slutet av projektet, runt 2004, beslutade sju lokala elbolag att de ville ha snabbare bredband än ADSL. Tillsammans startade de MidtVest Bredbånd. Målet var att leverera fiberteknologi till 175.000 hushåll och bygga en framtidssäkrad infrastruktur för västra delen av Danmark, berättar Tanja Rask Elbæk.

Fiberinfrastrukturens början

MidtVest Bredbånd växte från 20 till 80 anställda på mindre än tre år, och Tanja var med redan från starten.

- Till att börja med var min roll att driva på projektet under utbyggnaden genom att etablera kontakter med lokala myndigheter och företag i området. Stora kunder, såsom kommuner och företag, spelar viktig roll i utbyggnaden av fibernät i ett nytt område, så det var viktigt att upprätta denna samverkan, säger hon.

Senare bytte Tanja roll och blev Chef för konstruktion och dokumentation, en roll som innebar att hon var ansvarig för planering och dokumentation av fibernätet. Den snabba utbyggnaden innebar att många nätutbyggnader påbörjades samtidigt, och då blev det mycket viktigt att ha överblick och få en samlad bild av både planeringsarbetet och den faktiska utbyggnaden i fält.

- Åren i MidtVest Bredbånd var mycket spännande och utmanande. Att få vara med och starta ett företag från grunden och bygga ut hela fibernätet i ett område som verkligen behövde det var en mycket lärorik och betydelsefull erfarenhet, säger Tanja.

På den andra sidan av bordet

Tanja Rask Elbæk kommer till Powel från en roll som chef för projektavdelningen på Energi Midt. Energi Midt är ett av Danmarks större nätbolag och driver fibernät, elnät och fjärrvärmenät. Tanja var här ansvarig för utbyggnad och dokumentation av Energi Midts fibernät. I den rollen hon var mycket angelägen om att skapa bestående värden i verksamheten:

- I detta sammanhang är det avgörande att ha ett gott samarbete med leverantörer av t.ex IT-system och entreprenadtjänster. Det var viktigt för mig att dessa samarbeten resulterade i ett bestående värde­skapande från de stora investeringar som gjordes vid etableringen av fibernätet, säger Tanja.

Genom bra samarbete med sina leverantörer kan nätbolaget säkerställa en professionell hantering av sina kunder. Det är det viktigaste!

Tanjas uppfattning är att leverantörernas ansvar är mycket tydligt.

- Leverantörer som inte förstår sin roll i förhållande till värdeskapande borde inte vara leverantörer alls, säger hon.

- Jag har alltid sökt efter samarbete med leverantörer som skapar värde för sina slutanvändare. Likaså bör investeringar i IT-lösningar skapa värde för fiberföretag genom att ge tydliga och mätbara resultat.

I sin nya roll på Powel hoppas Tanja på att kunna ge Powels kunder just tydliga och mätbara resultat.

Hon är mycket glad över att vara ”på andra sidan av bordet” och är övertygad om att Powel har vad som krävs för att ge sina kunder värdeskapande lösningar inom fiberområdet. Hon har massor av idéer och vill ha en dialog med intresserade om att gemensamt utveckla lösningar som ger fibernät­bolagen möjlighet att kunna skapa högre avkastning och samtidigt ge bättre upplevelser för sina kunder. För henne råder det ingen tvekan, våra framtida fiberlösningar måste handla om att skapa värde för kunderna.

Unika möjligheter

- Ett av målen för EU:s Digital Agenda för Europa 2020, är att 50% av hushållen ska ha ett bredbands­abonnemang på över 100 Mbps år 2020. Och det innebär definitivt mycket arbete för de företag som investerar i fiberinfrastruktur, säger Tanja. Vi vill vara på plats med olika lösningar för att hjälpa de olika aktörerna att uppnå sina mål. Jag tror att det finns en stor potential på den här marknaden men det saknas viktiga lösningar, och det är här som jag ser stora möjligheter för Powel.

Powel är redan på god väg med sin satsning på lösningar för fibernät. I Sverige, Danmark och Norge har vi ett partneravtal med systemleverantören 3-GIS, och vi genomför just nu ett antal införandeprojekt tillsammans. Med 3-GIS fiberlösning har vi en extremt kraftfull plattform för dokumentation, planering, drift och underhåll av fibernät.

Dessutom vill Powel hjälpa till med att tillgodose behovet av relevant kunskap och information, på alla nivåer, både inom och utom organisationen. Fibernätbolagen samarbetar med många olika intressenter, och det är en utmaning att samverka på rätt sätt med dem. Här spelar IT-arkitektur och processtöd en viktig roll.

- Jag tror att Powel kan spela en viktig roll här, särskilt när det gäller att vi kan bidra med kraftfull ny teknik, som Esris GIS-lösningar och Microsofts Azure-plattform, säger Tanja.

Vägen framåt

Till att börja kommer Norden att vara huvudfokus för Powels fibersatsning. Powel är sedan tidigare väl etablerat inom regionen, med 100-tals kunder inom nätinfrastruktur. Tanja och hennes kollegor är redan i dialog med befintliga och potentiella kunder om deras behov och nya möjliga lösningar.

 - Det viktigaste för oss just nu är att visa på möjligheterna med 3-GIS plattform och en bra kunddialog, säger Tanja. Vi vill arbeta nära våra kunder för att utveckla och bygga nya lösningar som stödjer deras behov.

Tanja Rask Elbæk har huvudansvaret för Powels strategi inom fiberområdet och utvecklingen av lösningar inom detta område. Om du vill veta mer om vad Powel kan erbjuda just ditt företag när det gäller fiberinfrastruktur, så skicka henne ett e-mail!