Ellevio väljer Powel Asset Performance Suite för nytt nätinformationssystem och som ramverk för framtida effektivisering av sina affärsprocesser

Ellevio har genom en upphandlingsprocess valt Powel som leverantör av nätinformationssystem (NIS) och underhållssystem. Kontraktet som tecknats mellan Powel och Ellevio är det största inom NIS-området på den svenska marknaden under det senaste decenniet. Genom införandet av Powel Asset Performance Suite för Ellevios elnät med dess över 900.000 kunder, växer Powels marknadsandel i Sverige inom detta segment till över 40%, vilket ytterligare stärker Powels position som marknadsledande leverantör på den Skandinaviska marknaden.

Ellevio som är ett av Nordens största nätbolag, väljer Powels Asset Performance Suite efter en öppen upphandling av ett nytt nätinformationssystem (NIS). Systemet är baserat på Powel NETBAS och en ArcGIS-plattform från Esri.

Systemlösningen som Powel kommer att leverera till Ellevio inkluderar nätinformations- och underhållssystem, samt en ArcGIS portallösning för både extern och intern användning. Portalen innehåller både en webbläsarlösning för kontorsbaserade anställda och mobila lösningar för arbete i fält.

"Denna affär är ytterligare en bekräftelse på Powels position som Nordens ledande leverantör och visar att vår kombinerade satsning på innovation och domänkompetens är något som uppskattas mycket på marknaden", säger Kjetil Storset, Executive VP Asset Performance, Powel AS. "Powel Asset Performance levererar nu lösningar till de största nätbolagen i Sverige, Norge och Danmark, vilket i grund och botten säkerställer leverans av el till c:a 7.000.000 av de nordiska elnätsföretagens slutkunder."

"Powels Asset Performance Suite är en framtidssäker plattform som möjliggör Ellevios digitala omvandling", säger Kjell Oberger, ansvarig verksamhetsstöd elnät på Ellevio. "Det är ett kostnadseffektivt system som täcker både våra kortsiktiga och långsiktiga mål. Vi behöver samordna våra NIS-system för nätdokumentation och skapa hög flexibilitet för framtiden. Vi eftersträvar att ha ett system för nätdokumentation som samtidigt ger ett bra systemstöd för våra kärnprocesser till både egen personal och samarbetspartners. Detta är extra viktigt i den fas vi befinner oss med behov av effektiva processer för att säkerställa att vi gör rätt investeringar och underhåll. Vår bedömning är att vi kan täcka dessa behov med Powel Asset Performance Suite."


För mer information, vänligen kontakta:
Bora Heggdal, Head of Asset Performance, Powel AB
Tel. +46-706 35 23 66


Om Powel
Powel AS, med huvudkontor i Trondheim Norge, grundades 1996 och är ett privatägt företag. Företaget levererar affärskritiska programvarulösningar och relaterade tjänster som är speciellt utformade för att hjälpa energibolag, entreprenörer och offentlig sektor att förbättra de dagliga operativa processerna och servicekvaliteten. Företaget är marknadsledande inom programvarulösningar för nätdrift, nätunderhåll, energiproduktion och smarta mätare. Powel har kontor i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Turkiet, Schweiz och Chile. Powel AB grundades 1997 och utöver svenska huvudkontoret i Jönköping finns Powel AB på ytterligare fem orter. Powel har idag 470 anställda. För mer information, besök www.powel.se.


Om Ellevio
Ellevio är en av Sveriges ledande elnätsdistributörer. Företaget äger, driver och utvecklar regionala och lokala elnät och distribuerar el med 99,98 procents pålitlighet till nära 934 000 kunder i Sverige. Deras elnät är totalt 7 200 mil långt vilket motsvarar nästan två varv runt jorden och deras kunder är spridda över Dalarna, Hälsingland, Gästrikland, Värmland, Närke, Bohuslän, Halland och Stockholmsområdet. Den största delen av elnätet finns på landsbygden medan majoriteten av kunderna finns i Stockholm. 2016 distributerade Ellevio 27.1 TWh el totalt. Ellevio har 400 anställda. För mer information, besök  www.ellevio.se