Bättre informationsflöde med Gemini 3D Fält

Vår mobila fältlösning Gemini 3D Fält låter dig ta med projektet i 3D ut på byggplatsen. Via fältdatorn kan du jobba direkt i ursprungliga projektdata och modeller från Gemini. En av dem som börjat använda Gemini 3D Fält är Espen Røed Dahl, branschansvarig i Zenith Survey. Han arbetar med projektering inom totalentreprenader och ansvarar dessutom för all programvara som Zenith använder. 

Dahl har närmare 10 års erfarenhet av Gemini-program och använder både Gemini Terräng & Entreprenör och Gemini Mätning på kontoret. Hösten 2015 bestämde Zenith att testa Gemini 3D Fält. Testperioden har varit en succe, med goda återkopplingar från de involverade.

- Alla upplever att de har bättre översikt och det verkar som om vi behöver investera i flera licenser, säger Dahl.

Effektivisering av arbetsprocesser

Zenith Survey etablerades genom ett samarbete mellan Hæhre Entreprenør og PAS ingeniører. Zeniths huvuduppgift är att se till att Hæhres mätningsbehov kan tillgodoses. Ett av Hæhres projekt är utbyggnaden av Helgeland nord, det första av totalt tre kontraktsområden för E6 Helgeland. Projektet sträcker sig över en total vägsträcka på 125 kilometer.

– Med så pass långa avstånd hoppades vi att Gemini 3D Fält skulle bidra till att vi kunde undvika en del bilkörning, vilket programmet också gjort. Där vi tidigare varit tvungna att bege oss ut på byggplatsen med pappersritningar och en utsättare, för att ta reda på var vi stod, kan vi nu överföra informationen direkt från kontorspc-n till fältdatorn. Gemini 3D Fält ersätter ritningarna och GPS-mottagaren ger oss vår position.

I Gemini 3D Fält knyts geometri och bilder direkt mot projektets kontraktsposter och man kan visualisera sin egen position med kompletta projektdata. Denna funktion är ny för Dahl, som prövat liknande fältlösninger tidigare. 

– Vi har använt många 3D-modeller på fältdator tidigare, men ingen av de har haft möjligheten att visa position. Där ligger Gemini 3D Fält i framkant. Det är speciellt att du kan se var du står i förhållande till projektet.

Stora nyttovärden

– Jag tror en av de största nyttovärdena med 3D Fält är att du kan förmedla systemdata ut från den stationära pc-n, säger Dahl. Vi som sitter inne på kontoret kan nu enkelt dela de data vi har med alla de som jobbar i fält.

Både projektdata och modeller kan delas med alla som jobbar på varje enskilt projekt. Fritt valda snitt ger detaljer från modell och digitala arbetsritningar på platsen. Masstyper från vägmodell och schaktgrop hämtas och visas på samma sätt som på kontoret. Registrering av händelser och annan information direkt i fält är också möjlig.

– De som jobbar ute på en byggplats är inte alltid vana vid datorer. Det hade kunnat vara en tröskel, men det har gått väldigt bra, säger Dahl. Vi har inte haft något särskilt behov för utbildning och återkopplingarna vi fått från de som jobbar ute, är att lösningen är väldigt intuitiv och användarvänlig. Alla som är ute är nöjda och känner att de fått mycket bättre översikt över jobben nu.

Om du önskar mer information och offert på Gemini 3D Fält, ta kontakt med en av våra säljare i dag.