Virtuella kraftverk (VPP)

Virtuella kraftverk (VPP) spelar en nyckelroll i övergången till alternativa energikällor. Vatten, vind och solenergi är alla väderberoende energikällor. Med VPP kan du kombinera alla dina förnybara energikällor i en och samma portfölj, och utnyttja deras flexibilitet för att anpassa produktionen efter tillgänglighet, pris och efterfrågan.

Powel hjälper dig att integrera dina olika energikällor i ett virtuellt kraftverk. Vår VPP lösning ger dig stöd inom följande områden:

● Prognosera tillgängligheten för alla dina energikällor på kort och lång sikt.
● Samordna produktionplanera för alla dina energikällor.
● Stokastisk optimering för att balansera din portfölj när som helst.
● Övervakning av produktion och automatiserat beslutsstöd.