Vindkraft

Energibranschen i Europa genomgår förändringar som är kopplade till målet att använda fler förnybara energikällor. Det betyder att förnybara energikällor som vindkraft ökar i energimixen. Vindkraft kan vara ett bra komplement till din vattenkraft. När vindförhållandena är goda kan du köra dina vindkraftverk och lagra vatten i magasinen.

Vindkraft kan inte regleras på samma sätt som vattenkraft. Då blir då ännu viktigare att använda bra prognosverktyg för att maximera vindkraften - särskilt i kombination med andra energikällor. Vi hjälper dig att förutsäga energiförbrukning baserat på analys av historisk förbrukningsdata och väderdata kombinerat med vindhastighet och vindriktning. Vår vindkraftlösning ger dig stöd inom följande områden:

● Importera, presentera och analysera vindprognoser
● Konvertera vindhastigheten till produktion (MW) baserade på avancerade omvandlingsfunktioner
● Övervaka produktionsbalans
● Övervaka och optimera vindkraft tillsammans med andra energiresurser i din portfölj