Vattenkraft

Vattenkraften är Europas största och mest kostnadseffektiva förnybara energikälla och spelar en nyckelroll i dagens energimix.

För att planera, optimera och balansera dina vattenkraftresurser på ett effektivt sätt erbjuder vi stöd inom följande områden:

● Prognosering av vattenkrafttillgångar i närtid och avlägsen framtid, beräkning av vattenvärden, förväntade magasinsnivåer, historiska inflöden och aktuella magasinsnivåer.

● Simulering av hur vattnet strömmar genom en modell av ditt kraftsystem samtidigt som den faktiska kraftproduktionen. Den här modellen består av magasin, kraftverk, vattenvägar och tunnlar. Simuleringen beräknar konsekvenserna av en viss produktionsplan.

● Optimering för att hitta de bästa produktionsplanerna på kort och lång sikt. Beräkningarna är baserade på historisk data, prognoser, begränsningar, tillgänglighet och framtida åtaganden på marknaden.

● Automatisk övervakning och omplanering för att hantera förväntade och oförutsedda händelser.