Elhandel

Att vara en del av den fysiska energimarknaden ger möjligheter till betydande intäkter. Samtidigt är denna marknad komplex där priser påverkas av många olika faktorer såsom efterfrågan, väderförhållanden och överföring/ positioner mellan olika platser.

 

Våra elhandelslösningar ger dig stöd inom följande områden:

● Prognoser för effektbehov på kort och lång sikt.
● Granskning av el på plats
● Hantera informationsutbyte och skyldigheter mellan olika aktörer på elmarknaden
● Skapa balansavräkningar