El och Fiber (Powel Asset Performance Solutions)

I en värld där grön energi, smarta mätare och sensorteknik är bland nyckelorden är elbranschen i ständig förändring. För kunderna är snabba laddare för elfordon, mikroproduktion, passiva och alternativa energikällor redan en del av verkligheten. Medan energimönstret står under förändring, måste också kunderna kunna lita på dig och din leverans av tjänster. Detta kräver att du har full kontroll över elnätet och tar rätt strategiska beslut och vidtar de åtgärder som behövs.

Powels lösningar ger dig stöd inom alla faser av nätverkshantering. Våra verktyg låter dig projicera, planera underhåll, ha kontroll över fel och avbrott, analysera och beräkna elproduktion, simulera olika driftsituationer och övervaka nätet i realtid. Allt detta samtidigt som vi också stödjer arbetsprocesserna för de olika roller på olika nivåer som det arbetas med dagligen. Enkla mobila och molnbaserade lösningar hämtar exakt den information som användaren behöver från GIS och får därmed ett enkelt och naturlig arbetsflöde.

Vi tror att det bästa sättet att stödja och effektivisera framtida nätbolag är att göra informationen tillgänglig där den behövs och anpassa den till varje roll genom öppna gränssnitt. Berätta gärna för oss om dina önskemål eller visioner!

Vi på Powel Asset Performance jobbar med ständiga förbättringar och med radikal innovation inom el och fiberområdet. Ofta hittar vi lösningen på just dina problem eller önskemål inom vår befintliga portfölj av standard produkter, andra gånger får vi uppfinna dem tillsammans med er.

Genom vårt samarbete med partners inom både teknologi, ESRI (ArcGIS) och Microsoft, samt inom innovation, Another Tomorrow, kommer vi snabbt fram till testbara lösningar och värdeskapande programvara eller tjänster.

Testa oss gärna! Varför inte anordna ett Hackathon kring energilagring eller microgrids för att komma på lösningarna som passar just ert företag? Eller varför inte dashboards för enkel och effektiv analys av er kapitalbas eller avbrottsdata.

Varmt välkomna att kontakta oss. Du hittar kontaktformulär längst ned på sidan. 

Bora Heggdal
Head of Powel Asset Performance Sweden

Mobilitet

Med mobila fältlösningar har fältoperatörer GIS och NIS information i fickan. De har tillgång till back-officesystem och kan se och uppdatera tillståndsdata direkt från mobila enheter.

Med smarta, mobila GIS-lösningar får fältarbetare en översikt över hela det elektiska nätet i kartan. Användarvänliga gränssnitt som är enkla att förstå och använda och navigering som är enkel och intuitiv. Med en detaljnivå som är både översiktlig och ned på detaljer som nätstationer, kabelskåp, kablar och mätare stöttar lösningarna nätägarnas processer i fält. Det möjliggör bättre och enklare service till nätägarens slutkunder.

ArcGIS teknologi från Esri möjliggör flexibel integration mot de största nätinformationssystemen på marknaden.

Vill du veta mer? Klicka här 

Stormskador

Snabbast möjlig rapportering av skador till driftcentralen möjliggör snabbare och mer exakt åtgärd för att begränsa och korrigera de uppkomna skadorna.

För att säkra kontrollen över distributionsnätet och ha kapacitet till att hantera oväntade händelser, måste du övervaka och kommunicera med kritiska komponenter i nätet – hela vägen ut till den sista inkopplade abonnenten. Målet är att ha full överblick av omfånget av skador.

Insamling av data i fält behöver inte vara begränsat till de anställda i el-bolaget. Med enkla lösningar kan även allmänheten rapportera in skador via sociala medier och smarta telefoner. På detta vis säkerställer nät-bolaget större möjlighet till datainsamling som kan innehålla både bilder på eventuella skador och exakta GPS-koordinater.

I förbindelse med storm eller i annat extremväder uppstår ofta många fel samtidigt, till exempel kan träd falla över ledningar på flera olika ställen.

I tillägg till fältlösning och möjligheten för allmänheten att rapportera fel, finns också möjlighet för ett enkelt arbetsorderhanteringssystem och realtids-dashboard. Därmed får du vid var tid översikt av skador som rapporteras in presenterat i ett enkelt kartbaserat gränssnitt. Allt data blir lagrat och är lätt tillgängligt för analys och efterbehandling.

Powel Damage Collector är baserad på standard ArcGIS-teknologi och tar er närmare ert mål om full översikt vid skador i elnätet.

Vill du se en demo av Powel Damage Collector? Ta kontakt med oss i dag! 

Powel Asset Performance har standardiserande programvaror för alla era grundläggande behov, läs mer under länkarna nedan.

DOKUMENTATION
Dokumentera och granska din infrastruktur, håll den uppdaterad och gör dina verktyg för utveckling, distributionshantering och underhåll mer effektiva och tillförlitliga.

PLANERA, DESIGNA OCH BYGG
Planera, designa och bygg din egen infrastruktur med smart beslutsstöd. Hantera underliggande processer och kommunicera med inblandade aktörer inom integrerade GIS-lösningar.

DISTRIBUTIONSHANTERING
Övervaka och driv en komplett kritisk infrastruktur för att säkerställa en säker drift, snabba reaktionstider och effektiva offentliga kommunikationer.

UNDERHÅLL OCH ERSÄTTNING
Registrera underhållsbehov på webben från fältet, gör underhållsplaner och arbetspaket, analysera risk, beräkna kostnader och hantera dina arbetsorder.

El och Fiber (Powel Asset Performance Solutions)

Powel AB

Östra Storg. 67, SE-553 21 Jönköping
Postadress: Box 2250 SE-550 02 Jönköping

E-post: info@powel.se

Telefon: +46 36 34 49 00