Plan och projektering

Planering och projektering på en gemensam plattform i samma modell ger bra och effektivt dataflöde. Med Geminis 3D-modell rationaliseras arbetsprocessen från planering till projektering och dokumentation av utfört arbete, vid olika åtgärder i naturen. Programlösningarna anpassas efter behov och bransch. De används idag inom bl.a. planläggning, väg- och VA-projektering, tunnelbyggen, utbyggnad av vattendrag och bostadsområden.

Med ett allsidigt projekteringsverktyg som täcker dina behov inom planarbete och projektering av teknisk infrastruktur får du full kontroll på projektet. Stor vikt har lagts på modeller som innehåller 3D-objekt för olika branscher och kraftfulla terrängmodeller ger underlag för beräkningar.

Bra dataflöde har åstadkommits genom stöd för ett stort antal format för import och export. Import och visualisering av kartdata skapar snabbt underlag för andra uppgifter. 3D-objekt från en rad olika andra källor kan användas, t.ex. BIM-objekt på IFC-baserade BuildingSmart-standarden.

Planer, såsom regleringsplaner, kommunplaner och detaljplaner konstrueras på ett snabbt och användarvänligt sätt.

Genom att arbeta i terrängmodeller kan konsekvenserna av åtgärder i planen snabbt beräknas och visualiseras.

Detta är speciellt viktigt i kuperad terräng eftersom den praktiskt användbara ytan av en tomt kraftigt kan minskas p.g.a en vägskärning.

Med funktioner för landskapsanalys finner man ett områdes lämplighet för utbyggnad. Olika typer av klassiska ”overlay”analyser kan utföras baserat på terrängmodellen.

Våra lösningar för plan och projektering hanterar bl.a. följande uppgifter

Produkter för Plan och projektering: