Massberäkning och dokumentation

Gemini Terräng använder en 3D-modell av terrängdata där huvudsyftet med lösningen är att den ska rationalisera arbetsprocessen från planering till projektering och dokumentation av utfört arbete, vid olika åtgärder i naturen. Idag skapas ofta terrängmodelen från stora punktmoln. Förutom terränglagret har man i de flesta fall även information om lager och skikt i underlaget.

Lösningen har inga praktiska begränsningar gällande antal lager som kan massberäknas. Genom att definiera regler för massberäkningen uppnås dokumentation enligt branschstandard och krav.

Gemini hanterar massberäkning av många olika åtgärder i samma modell:

Stämmer massorna? Har man följt kontraktsposterna gällande ytterslänt, konturborrning, massutskiftning, återfyllning mm.? Geometrisk kontroll och dokumentation bekräftar detta. Geometrisk kontroll av genomförda projekt efterfrågas och funktionalitet finns för väg, tunnel, punktmoln mm.

Massreglering och dokumentation sker enligt standard eller baserat på egendefinierade koder. Gemini möjliggör fortlöpande beräkning och dokumentation av verkliga mängder, både som digitala leveranser, på ritningar och i rapporter.

Möjligheterna med 3D-visualisering, kontroll av geometriskt korrekta åtgärder och olika masstyper är viktiga ur kontrollhänseende.

Vid periodavslut är det viktigt att användare snabbt får en översikt över massbalansen i ett projekt. I Gemini har denna process rationaliserats genom funktionen för Multirapport på ett obegränsat antal vägar, korsningar, schaktgropar och applikationslager. Färdiga beräkningar kan knytas till processkoder/AMA-koder eller egna koder.

Produkter för massberäkning

Gemini Entreprenör

För att få en översikt över våra entreprenadlösningar, klicka här

Om du vill se en översikt över Powels produkter, klicka här