Anläggningsmätning

Ett väl genomfört projekt kräver ett bra inmätt underlag och verktyg som är enkla att hantera. Mätning, beräkning, analys, utjämning och skapande av rapporter/resultat är grundläggande arbetsuppgifter som täcks av Geminis lösningar.

Analysmöjligheter såsom grovfelsökning, inre och yttre tillförlitlighet, test av förändringar och nivåkontroller bidrar till ett gott resultat.

Officiella koordinatsystem och transformationsmöjligheter mellan dem är implementerade i lösningen.

Behov av att skapa utsättningsdata på anläggningen kommer alltid att finnas. Med de objekt som finns i projektet och i kartan används hjälplinje-funktioner för beräkning av skärningspunkter, normaler, avrundningar av cirklar/bågar och paralleller.

Kontroll och dokumentation av inmätta data (”as-built”) är en självklarhet. Vid jämförelse mellan två koordinatmängder dokumenteras avvikelser både grafiskt (på skärm och ritning) och i rapportform. Detta kan vara aktuellt i många typer av uppgifter, både i kommunala sammanhang och i anläggningsbranschen.

Gemini Mätning ger fördelar såsom:

Produkter för anläggningsmätning