Bygg- och anläggning

Entreprenörer, myndigheter, konsult- och projekteringsbolag använder Gemini- program. Programmet stödjer hela byggprocessen, från planläggning till färdigt projekt.

PLAN OCH PROJEKTERING
Effektivt dataflöde med en gemensam plattform

   
ANLÄGGNINGSMÄTNING
För väl genomförda byggprojekt 
   
MASSBERÄKNING OCH DOKUMENTATION
Hanterar massberäkning av olika åtgårder i samma projekt
   

Relaterat innehåll